Shëndetësi

jan172023

Lidhja ndërmjet pasivitetit fizik dhe long-Covid

Një studim i publikuar së fundi në "Scientific Reports", ka treguar se ekziston një lidhje ndërmjet long-Covid dhe pasivitetit fizik, i cili në vetvete mund të konsiderohet si një simptomë e vazhdueshme në mesin e të mbijetuarve nga Covid-19.

"Ne kryem këtë studim grupor për të përcaktuar nëse pasojat post-akute të infeksionit SARS-CoV-2 (PASC), i njohur gjithashtu si Covid-19, ishin të lidhura me pasivitetin fizik te të mbijetuarit nga ky virus", thotë autori kryesor i studimit Saulo Gil nga Universiteti Sao Paulo, Brazil.

Studiuesit ekzaminuan të dhënat për të mbijetuarit nga Covid-19 të vëna ne dispozicion nga një spital terciar në Sao Paulo, Brazil. Pacientët e hospitalizuar nga Covid-19, vërtetuar laboratorikisht në periudhën mars-gusht 2020, u ftuan në një vizitë vijuese individuale 6-11 muaj pas hospitalizimit, në të cilën u pyetën për 10 simptoma të long-Covid.

Aktiviteti fizik u vlerësua duke përdorur një pyetësor dhe pjesëmarrësit u klasifikuan sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH). Në studim u përfshinë 614 pacientë me moshë mesatare 56 vjeç, 53% e të cilëve ishin meshkuj.

Frekuenca e pasivitetit fizik te pacientët që nuk shfaqën asnjë simptomë të long-Covid ishte 51%, tek ata që shfaqën të paktën një ishte 62%, tek ata që shfaqën një deri në katër ishte 58%, dhe tek ata me pesë ose më shumë simptoma ishte 71%.

Modelet e rregulluara të analizave treguan se pacientët me një ose më shumë simptoma të long Covid të gjatë kishin më shumë mundësi të ishin fizikisht joaktivë krahasuar me ata pa simptoma të vazhdueshme. Disa simptoma, si: dispnea, lodhja, pagjumësia, stresi traumatik dhe dhimbjet e forta të muskujve/nyjeve, u shoqëruan me të qenit më të prirur për të qenë fizikisht joaktivë.

"Gjetjet tona mund të ndihmojnë në identifikimin e hershëm të pacientëve të cilët mund të përfitojnë nga ndërhyrjet e mëtejshme të përshtatura për të luftuar pasivitetin, me ndikime të mundshme të dobishme në sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e përgjithshme, si dhe në sistemet e kujdesit shëndetësor në mbarë botën", përfundojnë autorët.

 

Scientific Reports 2022. Doi: 10.1038/s41598-022-26888-3
https://doi.org/10.1038/s41598-022-26888-3


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC