DownloadCenter    Zona e përmbajtjevefalase Farmacist33LIGJE

Ligji 105/2014 për Barnat dhe Shërbimin Farmaceutik (marrë nga Fletorja Zyrtare, hyrë në fuqi nga data 03.09.2014)

LIGJI PËR BARNAT DHE SHËRBIMIN FARMACEUTIK
Ligji per Pajisjet Mjekesore
Rregullorja e vitit 2015 për tregtimin e barnave në shërbimin farmaceutik
Projektligji per produktet kozmetike
Ligji per produktet kozmetike
Lista e barnave OTC 2018
LISTA E BARNAVE TE RIMBURSUARA 2019
Vendimi i KLSH per ligjin e barnave 2019
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
VKM për Komisionin e vlerësimit të çmimit të barnave
Vendimi i Këshillit të Ministrave për Listën e Barnave të Rimbursueshme 2015
Vendimi i Këshillit të Ministrave mbi pullën e kontrollit të barnave
VKM për futjen në Shqipëri të barnave për përdorim personal
Mbi disa ndryshime në listën e barnave të rimbursueshme
Përcaktimi i kritereve, standardeve dhe procedurave të programit të certifikimit për profesionistët e shëndetësisë
VKM per pagat referuese per profesionet e lira
VKM për AGJENCINË KOMBËTARE TË BARNAVE DHE PAJISJEVE MJEKËSORE
FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË Tiranë – 27 shkurt 2015
Urdhri i MSH per regjistrimin e pajisjeve mjekesore
VKM pajisjet mjekesore te rimbursueshme
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
Raporti mbi sasinë e barnave të rimbursuara të LBR, Prill 2015
Lëvizja e barnave me rimbursim nga importues/shpërndarës farmaceutikë, Prill 2015
Vlera e rimbursimit të farmacive sipas drejtorive rajonale të FSDKSH, Prill 2015
Shtojcat e kontratave te Subjekteve farmaceutike me FSDKSH
Barnat e reja ne LBR 2016 2
TË TJERA

Dokumente të ndryshme në PDF

Lista e farmacisteve me kredite te permbushura
Platformë për riorganizimin e Këshillit Rajonal të Urdhrit të Farmacistëve të Tiranës
Projekt-buxheti i propozuar nga Urdhri i Farmacistëve
Formulari i Vetëraportimit
Fondi i pyetjeve për profesionin e farmacistit
RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E PROVIMIT TË RICERTIFIKIMIT
Programi orientues për provimin e ricertifikimit
Letër e hapur e farmacistëve pensionistë
Kthim përgjigje e Inspektoratit Shtetëror të Punës
Përgjigja e Avokatit të Popullit
LETER E KOMISIONERIT PER DISKRIMINIMIN (1).pdf
Draft-kontrata për farmacitë
Vendimi i gjyqit te drejtuesve teknike
Reagimi i UFSH mbi mosnegociimin e Projekt-Kontratës F2016
Relacionin mbi projekt-buxhetin e UFSH
Provimi i dyte certifikimit per farmacistet
Lista e barnave OTC
Skandali me rimbursimet
Shoqatat mjekesore
Raporti Vjetor QKEV 2016
Urdher per miratimin e flete udhezuesit shqip
Udhëzuesi italian për trajtimin e pacientëve me Covid-19 në shtëpi