VKM

Il Download Center është një hapësirë……në të cilën vihen në dispozicion të lexuesve, gratis, materiale nga publikimet Elsevier. Një mundësi për t’u azhornuar nëpërmjet leximit të teksteve më të vlefshme në fushën e farmakologjisë dhe të artikujve më të rinj që i përkasin ushtrimit të profesionit.

Një shërbim eskluziv per te gjithë ata që janë regjistruar në MedikeyLogo Medikey
icona
Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey

 


Të dhënat e kërkuara prej jush janë të mbrojtura nga Min. Shën.Departamenti I vlerësimit Farmaceutik dhe Farmakovigjilenca n.800.I/15/1267 e 22 marsit 2000

Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey.

Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC