Fitoterapi

maj272024

Suplementi i shafranit të Indisë ngadalëson degjenerimin makular të lidhur me moshën

Degjenerimi makular i lidhur me moshën (AMD) përbën një nga shkaqet kryesore të humbjes së shikimit në botën perëndimore, duke pasur një ndikim të konsiderueshëm në cilësinë e jetës. Edhe pse terapitë për AMD-në në stad të avancuar kanë shfaqur përparime të konsiderueshme, menaxhimi i fazave fillestare dhe të ndërmjetme mbetet i vështirë. Megjithatë, në një studim është evidentuar potenciali që ka shafrani i Indisë si alternativë terapeutike premtuese.

Studime të mëparshme kanë treguar se suplementimi i shafranit për një kohë të shkurtër mund të ndihmojë në mbrojtjen e fotoreceptorëve të retinës dhe në ruajtjen e funksionit të shikimit në fazat fillestare të sëmundjes. Gjithsesi, mungesa e të dhënave afatgjata mbi efikasitetin e suplementimit, i ka shtyrë studiuesit australianë të kryejnë një studim të ri 12-mujor mbi 93 individë me AMD të lehtë/mesatare. Gjatë periudhës së studimit, ata iu nënshtruan ekzaminimeve okulistike çdo muaj dhe u vlerësuan ndryshimet në mprehtësinë e shikimit, në dendësi dhe latencë përmes elektroretinogramës multifokale (mfERG).

Shafrani ruan shikimin qendror
Rezultatet e studimit kanë treguar se shafrani, edhe pse jo në gjendje të zhbëjë dëmtimet ekzistuese, ruan dendësinë e fotoreceptorëve të makulës, e cila është e vendosur në qendër të retinës dhe është përgjegjëse për shikimin qendror, falë veprimit antioksidues dhe antiinflamator. Për më tepër, krahasuar me studimet e mëparshme afatshkurtra, rezultoi se suplementimi i shafranit ka pasur një ndikim më të dukshëm në dendësinë e përgjigjes (pra, në mbijetesën e fotoreceptorëve), sesa në latencë (tregues i stresit të fotoreceptorëve). Kështu, sugjerohet se shafrani mund të stabilizojë fotoreceptorët me rrezik për AMD, duke u dhënë më shumë jetëgjatësi.

Autorët dolën në përfundimin se shafrani mund të përbëjë një shtesë të rëndësishme ndaj mundësive terapeutike të disponueshme për AMD-në e lehtë/mesatare, por duhen studime të mëtejshme për t'i kuptuar plotësisht mekanizmat e përfshira dhe për të konfirmuar efikasitetin e këtij suplementi në trajtimin e kësaj patologjie oftalmologjike dobësuese.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC