Farmaci

sht92021

Ertugliflozina. Studimi konfirmon rëndësinë e SGLT2i për parandalimin kardiovaskular në DMT2

Të dhënat nga studimi VERTIS CV konfirmojnë edhe një herë rëndësinë e gliflozinës (transportuesi i glukozës së natriumit tip 2, SGLT2i) në parandalimin e ngjarjeve kardiovaskulare (CV) te popullata diabetike. "Në këtë studim", raporton Graziella Borzì, Fabrizia Pastore, Giuseppe Lisco dhe Vincenzo De Geronimo, anëtarë të Komisionit të Barnave AME (Shoqata e Endokrinologëve) "8246 pacientë, me vlerë mesatare të hemoglobinës së glikuar > 8%, u përzgjodhën në mënyrë rastësore 1:1:1 për të marrë ertugliflozinë 5 mg, ertugliflozinë 15 mg, ose placebo. Ndjekja është bërë për 42 muaj".

Ertugliflozina, theksojnë ekspertët, reduktoi shtrimin në spital për herë të parë për insuficiencë kardiake (edhe te pacientët me një histori të mëparshme të insuficiencës kardiake), pavarësisht nga vlera e fraksionit të nxjerrjes (> ose <45%) në kohën e rekrutimit. "Përfitimi", vërejnë ata, "dukej më i madh në disa nëngrupe të pacientëve: makroalbuminurikë, me reduktim të GFR-së, ose në trajtim me diuretikë. Studimi demonstroi aftësinë e ertugliflozinës për të reduktuar edhe të gjitha shtrimet në spital për insuficiencë kardiake dhe rrezikun për endpointin e përbërë të shtrimit në spital për insuficiencë kardiake dhe vdekjen për shkaqe kardiovaskulare (edhe pse këtu ai luan një rol nxitës pikërisht në reduktimin e shtrimit në spital për insuficiencë kardiake)". Sa iu përket ngjarjeve të padëshiruara - raportojnë Borzì, Pastore, Lisco dhe De Geronimo, këto ishin: infeksione mykotike gjenitale në të dyja gjinitë, ketoacidoza diabetike dhe një numër më i madh amputimesh (kjo e fundit, nuk e ka arritur domethënien statistikore).

"Të dhënat e këtij studimi, edhe pse të kryera në një popullatë diabetike, konfirmojnë vëzhgimet e raportuara më parë me molekula të tjera tashmë të njohura dhe të konsoliduara mbi rëndësinë e këtyre barnave në parandalimin e insuficiencës kardiake", komentojnë specialistët. "Rreth 7.5% e popullsisë italiane është e prekur nga diabeti melit (rreth 3.7 milionë vetë)", shtojnë ata. "Mes diabetikëve, rreth 12% vuajnë nga insuficienca kardiake (rreth 450,000 vetë) dhe rreth 1/3 e atyre që janë shtruar në spital për insuficiencë kardiake, kanë diabet. Shtrimet vjetore në spital për insuficiencë kardiake janë rreth 190,000 dhe prodhojnë një kosto neto prej rreth 3 miliardë eurosh (nga të cilat rreth 1 miliard, vetëm për pacientët me diabet)". Sidoqoftë, të dhënat e prodhuara nga ky studim kanë disa kufizime, specifikojnë Borzì, Pastore, Lisco dhe De Geronimo: ertugliflozina nuk demonstroi epërsi ndaj placebos në reduktimin e ngjarjeve kardiovaskulare të rënda (rezultati i përbërë i vdekjes për shkaqe kardiovaskulare, IMA jo-fatale dhe iktus jo fatal) dhe në rezultatin e përbërë renal (vdekja për shkaqe renale, dializa, dyfishimi i niveleve të kreatininës) (Cannon CP, et al. N Engl J Med 2020).

 

Circulation. 2020; 142: 2205-15. Doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050255.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026243/


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC