Farmaci

kor302019

Linagliptina, e sigurt dhe efikase edhe te pacientët shumë të moshuar

Një studim tregon se te pacientët me diabet të tipit 2 dhe sëmundje kardiovaskulare (CV) ose me funksion renal të dëmtuar, linagliptina është e sigurt nga pikëpamja kardiovaskulare e renale dhe nuk rrit rrezikun për pamjaftueshmëri kardiake.

"Bari, i studiuar në një popullatë që përfshinte edhe pacientë shumë të moshuar me sëmundje renale kronike të rëndë, tregoi një profil CV dhe të sigurisë afatgjatë, me një reduktim të përparimit të albuminurisë", shpjegoi studiuesi Julio Rosenstock (Universiteti i Teksasit).

Studimi CARMELINA, rezultatet e të cilit u botuan në "JAMA" dhe "Circulation", përfshiu rreth 7,000 individë me diabet të tipit 2 me rrezik të lartë të ngjarjeve CV (infarkt miokardi të mëparshëm ose sëmundje të avancuar të arteries koronare) dhe albumineri, ose me funksion renal të dëmtuar, me ose pa albuminuri. Në rreth 2.2 vjet ndjekjeje, inhibitori i linagliptinës dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) (5 mg në ditë) nuk e rriti incidencën e ngjarjeve CV, krahasuar me placebon, kur iu shtua trajtimit standard. Në veçanti, nuk kishte asnjë ndryshim në shkallën MACE me 3-pikë, mes pacientëve të trajtuar me barin dhe atyre me placebo, shtresëzuar sipas moshës ose normës së filtrimit glomerular (eGFR). Përdorimi i barit nuk i shtoi shtrimet në spital për shkak të insuficiencës kardiake, rrezikun e rënies së eGFR≥40% e hipogliceminë dhe uli gjasat e pacientëve për të eliminuar albuminën në urinë.

"Ishte veçanërisht e sigurt se efektet u ruajtën tek individët mbi 75 vjeç", thotë Mark Cooper (Universiteti Monash, Australi), duke shpjeguar se pacientët e moshuar zakonisht nuk përfshihen në sprovat klinike, ndonëse kjo është një grupmoshë në të cilën incidenca e diabetit po rritet më shpejt. Krahasuar me studime të tjera për inhibitorët DPP-4, CARMELINA përfshiu një përqindje më të lartë të pacientëve mbi 65 vjeç (58%, 17% mbi 75) dhe me sëmundje renale prevalente (eGFR <60 mL/min/1,73m2, 62% e pacientëve, 15% me eGFR 15 deri në <30). Te këta individë, linagliptina mund të jetë një alternativë e vlefshme.
"Mesazhi për mjekët është: duket zgjedhje e mirë", përfundon Robert Eckel (Universiteti i Kolorados Anschutz Medical Campus, SHBA).


https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01897532

JAMA. 2019 Jan 1;321(1):69-79. doi: 10.1001/jama.2018.18269.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30418475

Circulation. 2019 Jan 15;139(3):351-361. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038352.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30586723


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC