Shëndetësi

jan102022

Psoriaza. Inhibitorët e TNF-alfës përmirësojnë cilësinë e jetës së pacientëve

Pacientët me psoriazë me pllaka, psoriazë unguale dhe PsA bashkëshoqëruese arritën përmirësime të rëndësishme në funksionin artikular dhe në cilësinë e jetës pas 3 muajsh trajtimi me frenues të faktorit të nekrozës tumorale-alfa (TNF) (adalimumab, etanercept ose infliximab), sipas rezultateve të një studimi, të publikuara në Journal of Personalized Medicine.

 

Sëmundje kronike inflamatore që prek lëkurën, thonjtë dhe kyçet

Psoriaza është një sëmundje inflamatore kronike që prek lëkurën, thonjtë, nyjet periferike dhe aksiale. Në pjesën më të madhe të pacientëve me psoriazë, sëmundja e lëkurës i paraprin prekjes së kyçeve. Rreth 67% e pacientëve me artrit psoriatik (PsA) e zhvillojnë artritin gati 10-20 vjet pas fillimit të simptomave kutane të sëmundjes. Nga ana tjetër, një incidencë e lartë e PsA-së rrit rrezikun e psoriazës unguale, e cila shfaqet në më shumë se 80% të pacientëve, në krahasim me gati 40% të pacientëve pa PsA. Meqenëse mekanizmat patogjenetikë të psoriazës dhe PsA janë të zakonshme dhe kryesisht përfshijnë qelizat T-helper (Th)-1 ose Th-17, strategjitë terapeutike janë kryesisht të mbivendosura.

 

Efikasiteti i vlerësuar i frenuesve TNF-alfa

Kështu, u zhvillua një studim prospektiv, shumëqendror, i hapur për të vlerësuar efikasitetin e frenuesve TNF-alfa në psoriazën unguale gjatë 24 muajve të terapisë së vazhdueshme në pacientët me psoriazë me pllaka mesatare/të rëndë, me PsA. Studimi përfshinte 100 pacientë, me moshë mesatare 49 vjeç, të cilët u vlerësuan çdo 3 muaj për vitin e parë dhe më pas dy herë në vit, duke përdorur Indeksin e Ashpërsisë së Zonës Psoriatike (PASI), indeksin e ashpërsisë së psoriazës unguale (NAPSI), indeksin e cilësisë së jetës dermatologjike (DLQI) dhe pyetësorin e cilësisë së jetës. Pas fillimit të terapisë me frenuesit TNF-α L vihet re një reduktim i ndjeshëm i NAPSI-t, një rënie e simptomave të nyjave me dhimbje (10,8 vs 6,4) dhe të fryra (6,4 vs 3,1), përmirësime në kontrollin e lëkurës, thonjve dhe simptomave të kyçeve, si dhe në cilësinë e jetës dhe funksionalitetin e pacientëve. "Inhibitorët e TNF-alfës janë një terapi efektive për kontrollin e sëmundjeve dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së pacientëve me psoriazë me pllaka, psoriazë unguale dhe PsA bashkëshoqëruese", përfunduan autorët e studimit. "Dermatologët duhet të monitorojnë rregullisht pacientët me psoriazë, në rrezik për zhvillimin e PsA dhe të fillojnë menjëherë terapinë e duhur".

 

Dr. Paolo Levantino, farmacist klinik

Burimi:
J Pers Med. 2021 Oct 25;11(11):1083. doi: 10.3390/jpm11111083. PMID: 34834435; PMCID: PMC8620057.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC