Farmaci

kor182023

Barnat biologjike në shtatzëni. Te gratë me psoriazë nuk i shtojnë komplikimet

Ekspozimi ndaj barnave biologjike para konceptimit ose gjatë shtatzënisë nuk e rrit rrezikun për abort ose keqformime kongjenitale te gratë me psoriazë, tregon një rishikim sistematik dhe një metaanalize të botuar në "Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology".

"Rrjedha e psoriazës gjatë shtatzënisë dhe pas lindjes mund të pësojë luhatje të paparashikueshme pasi nivelet e hormoneve ndryshojnë, aq shumë sa që deri në 23% e grave psoriatike mund të përjetojnë aktivitet intensiv të sëmundjes gjatë shtatzënisë", shpjegon autorja kryesore e studimit Veronica Sanchez-Garcia nga Instituti për Shëndetin dhe Kërkimet Biomjekësore në Alicante, Spanjë.

Mungesa e të dhënave për sigurinë e përdorimit të barnave biologjike në shtatzëni nuk e përmirëson situatën, duke çuar shpesh në ndërprerjen e terapive antipsoriatike gjatë shtatzënisë ose para konceptimit, gjë që e rrit më shumë frekuencën e riakutizimeve. Për të sqaruar më mirë përdorimin e barnave biologjike, studiuesit kryen një rishikim sistematik të literaturës dhe një metaanalizë të 51 studimeve vëzhguese të botuara në periudhën 2018-2022 për një total prej 739 grash me psoriazë të trajtuara me barna biologjike gjatë shtatzënisë ose tre muaj para konceptimit.

"Pjesa më e madhe e studimeve (84.3%) ishin me natyrë retrospektive, në veçanti rastet klinike (45.1%) dhe seritë e rasteve (29.4%)", shkruajnë studiuesit, duke specifikuar se komponimet më të përdorura ishin ustekinumabi (35.9%), etanercepti (19.3). %) dhe infliximabi (12.7%), i ndjekur nga ixekizumabi, adalimumabi, tildrakizumabi, guselkumabi, secukinumabi dhe certolizumab, të administruara në më pak se 6% të shtatzënive. Asnjë nga barnat biologjike më të fundit, për shembull, brodalumabi, risankizumabi ose bimekizumabi, nuk u raportua dhe në 16.2% të rasteve bari biologjik ishte e paspecifikuar. Terapia biologjike u administrua kryesisht në tremujorin e parë (70,4%), me një kohëzgjatje mesatare të ekspozimit të barabartë me 16,8 javë.

"Rezultatet tona tregojnë se prevalenca e abortit dhe keqformimeve kongjenitale te të porsalindurit e ekspozuar ndaj terapisë biologjike gjatë shtatzënisë është e ngjashme me atë të popullatës së përgjithshme, pavarësisht nga medikamentit të administruar", thotë Sanchez-Garcia.

"Këto të dhëna janë në përputhje me rezultatet e regjistrit PSOLAR mbi rezultatet e shtatzënisë te gratë me psoriazë të trajtuara me barna biologjike para ose gjatë shtatzënisë, shkalla e abortit spontan, komplikimet neonatale dhe keqformimet kongjenitale në atë studim ishin gjithashtu të ngjashme me ato të vërejtura në popullatën e përgjithshme", përfundon autorja.

 

J European Academy of Dermatology and Venereology 2023. Doi: 10.1111/jdv.19238
https://doi.org/10.1111/jdv.19238 


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC