Farmaci

maj302023

Artriti reumatoid. Biosimilarët, rezultate të krahasueshme me barnat origjinale

Sipas një rishikimi të literaturës dhe një metaanalize të publikuar në "JAMA Network Open", biosimilarët e adalimumabit, infliximabit dhe etanerceptit kanë treguar se kanë efekte terapeutike klinikisht ekuivalente krahasuar me barnat biologjike përkatëse referencë për trajtimin e artritit reumatoid.

"Biosimilarët janë versione me kosto më të ulët të barnave biologjike që mund të përmirësojnë aderimin në terapi. Megjithatë, ka mungesë të rishikimeve adekuate sistematike që demonstrojnë ekuivalencën midis biosimilarëve dhe barnave origjinale për trajtimin e artritit reumatoid", thotë Bruna de Oliveira Ascef nga Universidade de Sao Paulo në Brazil, autorja kryesore e studimit.

Për të mbushur këtë boshllëk, studiuesit vlerësuan efikasitetin, sigurinë dhe imunogjenitetin e biosimilarëve adalimumab, etanercept dhe infliximab duke i krahasuar me barnat e tyre biologjike  përkatëse referencë për trajtimin e pacientëve me artrit reumatoid duke kërkuar bazat e të dhënave online. Ekuivalenca midis barit biosimilar dhe atij origjinal u testua duke përdorur kufijtë e paracaktuar nga Kolegji Amerikan i Reumatologjisë (ACR20) dhe Pyetësori i Vlerësimit Shëndetësor-Indeksi i Aftësisë së Kufizuar (HAQ-DI). Rezultatet sekondare përfshinin 14 artikuj që matnin sigurinë dhe imunogjenitetin. Një total prej 25 provash të kontrolluara me përzgjedhje rastësore (RCT) prodhuan të dhëna për 10,642 pacientë me artrit reumatoid të moderuar deri në të rëndë.

Biosimilarët arritën ekuivalencë me barnat biologjike referencë për sa i përket përgjigjes ACR20 (24 RCT me 10,259 pacientë) dhe ndryshimit në rezultatet HAQ-DI (14 RCT me 5,579 pacientë) duke marrë parasysh kufijtë e paracaktuar të ekuivalencës. Analiza sekuenciale e studimeve gjeti prova të ekuivalencës për ACR20 nga 2017 dhe HAQ-DI nga 2016. Në përgjithësi, biosimilarët u shoqëruan me profile të ngjashme sigurie dhe imunogjeniteti në krahasim me barnat biologjike.

 

JAMA Network Open. 2023. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.15872
http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.15872


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC