Farmaci

jan92023

Mungesa e vitaminës D. Suplementimi te fëmijët nuk e pengon rritjen

Administrimi javor i vitaminës D rrit përqendrimin e 25-hidroksivitaminës D, ose 25(OH)D, pa ndikuar në  përbërjen trupore, rritjen ose zhvillimin pasues të pubertetit te fëmijët pas moshës tre vjeçare. Në këtë përfundim ka arritur një studim i publikuar në JAMA Pediatrics dhe i koordinuar nga Davaasambuu Ganmaa (Shkolla Mjekësore e Harvardit në Boston).

Studimi ishte një analizë dytësore e një sprove klinike me përzgjedhje rastësore e kryer te fëmijët e moshës 6-13 vjeç, të cilët morën vitaminë D ose placebo për tre vjet.

Mungesa e vitaminës D

Mungesa e vitaminës D, e përcaktuar si nivelet e 25(OH)D nën 20 ng/mL, është e përhapur te fëmijët që jetojnë në klimë të butë dhe mendohet se lidhet me aktivizimin e hershëm të boshtit hipotalamik-hipofizë-gonadat, obezitet dhe ndalim të rritjes. Studiuesit analizuan rezultatet e provave klinike të kryera më parë për të vlerësuar efektivitetin e suplementeve të vitaminës D, duke kërkuar të përcaktonin nëse një dozë javore e këtij përbërësi, e administruar nga goja, mund të ndikojë në përbërjen trupore, rritjen ose zhvillimin e fëmijëve.

Rezultatet e përbërjes trupore

Në total, 8,851 fëmijë u përfshinë në studim, gjysma e së cilëve ishin femra, të ndarë midis një grupi që morën trajtim dhe një grupi placebo. 4,418 fëmijë morën një dozë javore të vitaminës D3 në 14,000 IU dhe 4,433 fëmijë një placebo.

Nga 8,453 fëmijët që kishin mungesë të vitaminës D në nisje të studimit, përqendrimi mesatar i 25(OH)D pas tre vitesh trajtimi u rrit në 31.0 ng/mL për grupin e vitaminës D kundrejt 10.7 ng/mL për fëmijët në grupin e placebos.

Duke analizuar ndikimin e trajtimit në rritjen dhe përbërjen trupore, ekipi zbuloi se plotësimi me vitaminë D nuk ndikoi në gjatësinë mesatare dhe indeksin e masës trupore për moshën, përqindjen e yndyrës trupore, rezultatet Tanner ose raportin bel-ije, as në përgjithësi, as brenda nëngrupeve të përcaktuara sipas gjinisë, përqendrimeve bazë të 25(OH)D, nëse ishte më pak se ose më e madhe se 10 ng/mL, ose e përcaktuar në bazë të marrjes së kalciumit, nëse ishte më pak ose më shumë se 500 mg në ditë.

 

Sabina Mastrangelo

Burimi:
JAMA Pediatrics (2022) - doi:10.1001/jamapediatrics.2022.4581


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC