Farmaci

nën262021

Komplekset multivitaminike ngadalësojnë plakjen cerebrale

Marrja ditore për tre vjet e një kompleksi multivitaminiko-mineral lidhet me një ngadalësim prej 60% të plakjes konjitive, veçanërisht te pacientët me sëmundje kardiovaskulare (CVD). Këto janë konkluzionet e studimit COSMOS-Mind, i cili përveç veprimit multivitaminik ka ekzaminuar edhe efektin e flavonoideve të kakaos në sferën konjitive, pa vërejtur përfitime, gjithsesi. "Duke pasur parasysh koston e ulët dhe sigurinë e komplekseve multivitaminike, këto gjetje mund të kenë implikime të rëndësishme në shëndetin publik", thotë bashkëautorja Laura Baker, profesoreshë e mjekësisë geriatrike në Winston-Salem School of Medicine, Karolina e Veriut, duke prezantuar të dhënat në Konferencën e 14-të të studimeve klinike të sëmundjes së Alzheimerit (CTAD) të mbajtur në Boston.

COSMOS-Mind përfshinte 2,262 të rritur të moshës 65 vjeç e lart pa demencë, të cilët iu nënshtruan testimit konjitiv në fillim dhe çdo vit, për 3 vjet. Mosha mesatare në matjen bazë ishte 73 vjeç dhe 40.4% ishin meshkuj. Shumica e pjesëmarrësve (88.7%) ishin të bardhë johispanikë dhe gati gjysma (49.2%) kishin arsim pasuniversitar. Ky është një nënstudim i një studimi të madh mbi prindërit, që krahasoi efektet e ekstraktit të kakaos (500 mg/ditë flavanole) dhe një minerali standard multivitaminik (MVM) me placebon, në rezultatet shtesë kardiovaskulare dhe onkologjike të më shumë se 21,000 pjesëmarrësve", vazhdon studiuesja, duke specifikuar se endpointi primar ishte efekti i ekstraktit të kakaos (EC) në krahasim me placebon në rezultatin e përbërë të funksionit konjitiv global, ndërsa rezultati dytësor ishte efekti i MVM-së krahasuar me placebon. Rezultatet? Nuk ka dallim midis grupeve aktive dhe placebos në rastin e kakaos.
"Nga ana tjetër, pati një efekt pozitiv të multivitaminave në grupin aktiv në krahasim me placebon, me një kulm në 2 vjet, që mbeti i qëndrueshëm me kalimin e kohës", tha Bakeri, duke nënvizuar se suplementi ditor multivitaminiko-mineral duket se ngadalëson plakjen konjitive me 60% ose 1.8 vjet.

 

14th Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) conference: Oral Communications (OC) #4. Presented November 10, 2021.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC