Farmaci

gus132019

Tumori i qelizave renale: kombinimi atezolizumab+bevacizumab, më efektiv se sunitinibi

Kombinimi i antitrupit monoklonal anti-VEGF bevacizumab dhe antitrupit anti-PD-L1 atezolizumab, mund të jetë më efektiv sesa sunitinibi te disa pacientë me karcinomë të qelizave renale të avancuara, të patrajtuar më parë, por ka ende shumë paqartësi rreth përfitimit afatgjatë, sipas një studimi të botuar në "Lancet".

"Të dhënat tona mbështesin aktivitetin klinik të imunoterapisë së kombinuar dhe të frenuesve të VEGF-it në RCC-në metastatike. Ky lloj i qasjes së kombinuar është toleruar mirë dhe duhet të konsiderohet një standard i kujdesit në RCC", shpjegon Brian Rini (Klinika Kleveland, Ohajo), autori kryesor i studimit. Studiuesit përzgjodhën në mënyrë rastësore 915 pacientë me RCC, nga të cilët 40% kishin një sëmundje PD-L1-pozitive, për të marrë atezolizumab plus bevacizumab, ose sunitinib.

Pas një ndjekjeje mesatare prej 15 muajsh, analiza e të dhënave tregoi se për popullsinë PD-L1- pozitive, mbijetesa mesatare pa përparim ishte 11.2 muaj në grupin e trajtuar me kombinimin dhe 7.7 muaj, te pacientët e trajtuar me sunitinib. Sidoqoftë, në 24 muaj, raporti i rrezikut për mbijetesën e përgjithshme, i barabartë me 0.93 në popullatën e synuar për trajtim, nuk ka arritur domethënie dhe do të jetë e nevojshme ndjekja afatgjatë për të përcaktuar nëse ka përfitim përsa i përket mbijetesës. Gjithsej, 40% e pacientëve në grupin e kombinimit dhe 54% e atyre të trajtuar me sunitinib, kishin ngjarje anësore të shkallës 3 ose 4, të lidhura me trajtimin. Këto ngjarje çuan në ndërprerjen e terapisë te 5% e grupit të kombinimit dhe 8%, në grupin sunitinib.

"Po shohim një numër të madh publikimesh dhe miratimesh të kombinimeve të reja të imunoterapisë dhe terapisë anti-angiogjenetike për karcinomën e përparuar të qelizave renale. Regjimet me mbijetesë të përgjithshme më të gjatë dhe një përgjigje e plotë më e qëndrueshme ka të ngjarë të jenë ato që do të përfitojnë më shumë pacientët", thotë Eric Jonasch (Qendra e Kancerit Anderson në Universitetin e Teksasit në Hjuston), autor i një editoriali shoqërues. Sipas ekspertit, nëse merren parasysh këto standarde, kombinimi i atezolizumabit dhe bevacizumabit mund të mos varet nga regjimet e reja që janë miratuar për këtë lloj kanceri.


Lancet. 2019. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30723-8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31079938

Lancet. 2019. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30949-3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31079937


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC