Shëndetësi

gus112020

Covid-19. Simptomat neurologjike te fëmijët

Sipas një studimi mbi një seri rastesh, botuar në "Jama Neurology", fëmijët me Covid-19 mund të paraqesin simptoma neurologjike që përfshijnë sistemin nervor qendror e periferik dhe ndryshime splenike në imazheri. Sipas Omar Abdel-Mannan (Great Ormond Street Hospital for Children, në Londër) dhe kolegëve, mjekët duhet të shtojnë Sars-CoV-2 në diagnozën e tyre diferenciale për fëmijët që paraqesin simptoma neurologjike.

Studimi përfshiu pacientë (≤18 vjeç) të cilët paraqitën simptoma neurologjike në Spitalin e Fëmijëve në Londër, në periudhën 1 mars-8 maj. Nga 50 fëmijë, 27 shfaqën tipare në përputhje me sindromën inflamatore multisistemike pediatrike Covid-19, 4 prej të cilëve, më parë të shëndetshëm, kishin përfshirje neurologjike dhe u pranuan në ICU për shkak të sindromës. Simptomat neurologjike të shfaqura së fundmi përfshinin encefalopatinë, dhimbjen e kokës, shenjat cerebrale dhe cerebelare, dobësinë muskulare dhe reflekset e reduktuara. Te të gjithë janë hasur ndryshime të sinjalit në spleniumin e corpus callosumit dhe testet për receptorin N-metil-D-aspartat, glikoproteinën oligodendrocite mielinike dhe antitrupat ndaj aquaporinës 4 ishin negative.

Mostrat e lëngut cerebrospinal ishin aqelizore te 2 pacientët në të cilët ishte testuar, pa dëshmi të infeksionit dhe me rezultate negative për bandat oligoklonale. Te 3 personat që iu nënshtruan elektroencefalografisë, u vërejt një teprim i aktivitetit të ngadaltë dhe në 3 personat që iu nënshtruan vëzhgimit të transmetimit nervor dhe elektromiografisë, pati ndryshime të lehta neuropatike dhe miopatike. Në fund të studimit, të gjithë janë përmirësuar dhe 2 kanë dalë nga spitali.

"Rezultatet negative të lëngut cerebrospinal, përgjigjja ndaj imunosupresionit dhe mbivendosja klinike me limfohistiocitozën hemofagocitike sugjerojnë që kjo ka të ngjarë të ndërmjetësohet nga imuniteti", thonë autorët duke diskutuar përfshirjen e sistemit nervor dhe dëmtimin e spleniumit të korpusit callosum. Duhet të theksohet se në grupin e marrë në studim, përmasat e vogla të të cilit përbëjnë kufizimin e studimit, simptomat respiratore ishin të rralla dhe, nëse ishin të pranishme, ishin të buta. Infeksioni nga Sars-CoV-2 duhet të merret në konsideratë tek ata pacientë pediatrikë të cilët shfaqin simptoma neurologjike primare, pa përfshirje sistemike. "Është e nevojshme mbikëqyrja e ngushtë e zhvillimit neurologjik për të vlerësuar rezultatet neurologjike dhe konjitive te këta pacientë", përfundojnë autorët.


Jama Neurol. 2020. Doi: 10.1001/jamaneurol.2020.2687
https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.2687


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC