Shëndetësi

shk172020

Sindroma Cushing. CHMP-ja rekomandon osilodrostatin, inhibitorin e 11beta-hidroksilazës

Komiteti i Barnave për Përdorim Njerëzor (CHMP) i Agjencisë Europiane të Barnave (EMA) ka dhënë mendim pozitiv në lidhje me osilodrostatin për trajtimin e sindromës Cushing te të rriturit. Bëhet fjalë për autorizimin e parë të hedhjes në treg të këtij medikamenti.

"Sindroma Cushing është një gjendje e rrallë, e karakterizuar nga kuadri i hiperkortizolizmit kronik, i lidhur me një morbiditet domethënës, shtim të vdekshmërisë dhe reduktim të cilësisë së jetës. Kirurgjia hipofizare është trajtimi i linjës së parë, i rekomanduar për pjesën më të madhe të pacientëve të prekur nga kjo sëmundje, por në disa raste, nuk e arrin remisionin dhe kështu, bëhen të nevojshme trajtimet e linjës së dytë. Terapitë farmakologjike të disponueshme janë efikase vetëm në një numër të vogël rastesh", kujton Alberto S. Tresoldi (Humanitas Medical Care e Humanitas Clinical).

"Osilodrostati është një inhibitor oral i sintezës së kortizolit, që mundëson kontrollin apo normalizimin e niveleve të larta të kortizolit, duke inhibuar në mënyrë specifike enzimën 11beta-hidroksilazë, përgjegjëse për etapën finale të biosintezës së kortizolit në nivel të gjëndrave mbiveshkore", shpjegon Tresoldi. "Mekanizmi i tij i veprimit është ai i metiraponit, një bar i përdorur prej kohësh për trajtimin e sindromës Cushing. Krahasuar me metiraponen, osilodrostati ka një gjysmëjetë plazmatike më të gjatë dhe efekt inhibitor më të fuqishëm në ngarkim të 11beta-hidroksilazës dhe duhet të administrohet dy herë në ditë (krahasuar me katër herë të nevojshme për metiraponen)". Osilodrostati do të bëhet i disponueshëm në Europë në tableta të veshura me film nga 1,5 e 10 mg  dhe do të mbajë emrin Isturisa. Ky medikament është zhvilluar nga Novartisi, por Recordati ka blerë të drejtat në nivel botëror (si ato të pasireotides).

"Efektet anësore më të shpeshta të përshkruara për osilodrostatin janë çrregullimet gastro-enterike, astenia, cefalea dhe edema. Efekti i kundërt më i zakonshëm është insuficienca surenale", thotë specialisti. "Për këtë, CHMP-ja këshillon "krijimin dhe mbikëqyrjen e kësaj terapie nga mjekë me përvojë në endokrinologji ose mjekësi të brendshme dhe që kanë pajisje të përshtatshme në dispozicion për të monitoruar përgjigjen biokimike".

Rezultatet e studimit shumëqendror me përzgjedhje rastësore, dyfish të verbër të fazës 3 (LINC-3) mbi 137 pacientë me sëmundjen Cushing (hiperkortizolizëm endogjen me origjinë hipofizare) që morën terapi me osilodrostat, u prezantuan në Mars 2019 në konferencën vjetore të Shoqatës Endokrine. «Shumica e pacientëve pësuan një ulje të shpejtë dhe të qëndrueshme të kortizolit të lirë urinar, krahasuar me placebon, duke e mbajtur përgjigjen në 34 javë, pas një periudhe 24-javore të hapur dhe një faze përzgjedhjeje rastësore prej 8 javësh. Pacientët demonstruan gjithashtu një përmirësim në klinikën e hiperkortizolizmit dhe të cilësisë së jetës. Bari, në përgjithësi, u tolerua mirë dhe nuk u përshkrua asnjë efekt anësor i papritur", raporton Tresoldi.
"Mbetet të shihet nëse osilodrostati do të ruajë efikasitetin afatgjatë, pasi metiraponi dihet se e humbet efektivitetin me kalimin e kohës, për shkak të një dukurie të lidhur me akumulimin e pararendësit, gjë që çon në tejkalimin e bllokut enzimatik të induktuar nga bari. Një studim konfirmues i fazës 3, me kohëzgjatje 48-javore (LINC-4) duhej të kishte përfunduar në dhjetor 2019".

Rekomandime të hollësishme për përdorimin e osilodrostatit do të gjenden në fletën udhëzuese të barit, i cili do të publikohet në raportin publik të vlerësimit europian dhe do të vihet në dispozicion në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Europian pasi Komisioni Evropian të japë zyrtarisht autorizimin për hedhjen e barit në treg (zakonisht, brenda 60 ditësh).


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC