Farmaci

dhj42023

Efektet anësore të medikamenteve: të mëdha te femrat, por nuk lidhen vetëm me gjininë

Numri më i madh i efekteve anësore nga medikamentet te femrat sesa te meshkujt mund të mos jetë i lidhur me gjininë: një studim vlerëson ndikimin e faktorëve shoqërorë.

Efektet anësore të lidhura me medikamentet, që prekin në një shkallë të më lartë femrat sesa meshkujt, mund të mos lidhen kryesisht me gjininë biologjike, por mund të jenë një "hipotezë alternative": që do të thotë se faktorët shoqërorë të gjinisë ndikojnë te pabarazitë gjinore në lidhje me efektet anësore te medikamentet. Studimi amerikan, i cili është marrë me tematikën, u publikua në "Social Science and Medicine" dhe ka analizuar të dhënat e bazës së të dhënave të farmakovigjilencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raporton Doctor33.

Faktorët shoqërorë që mund të ndikojnë në sinjalizimin e efekteve anësore

"Bazat e të dhënave të farmakovigjilencës përmbajnë një numër më të lartë të efekteve anësore te femrat sesa te meshkujt, në medikamentet e verifikuara. Shkaku i kësaj pabarazie iu atribuohet shpesh faktorëve biologjikë të lidhur me gjininë. Ne kemi propozuar një hipotezë të një natyre alternative, duke kërkuar që faktorët shoqërorë të gjinisë të jenë qendrorë në prodhimin e pabarazive gjinore të shfaqura në raportet relative të efekteve anësore", shpjegon Katharine Lee nga Universiteti Tulane i New Orleans (SHBA), autore e parë e punës.
Kërkuesit kanë përshkruar katër rrugë përmes së cilave gjinia mund të ketë ndikuar në pabarazitë gjinore të vëzhguara në bazat e të dhënave të farmakovigjilencës, domethënë përdorimi i asistencës shëndetësore, paragjykimet dhe diskriminimet në qendra shëndetësore, përvoja e një rasti farmakologjik si anësor dhe përcaktorë shoqërorë dhe strukturorë paraekzistues relativisht në  shëndet.

Më shumë se 37 milionë raporte të efekteve anësore të analizuara në medikamente
Duke përdorur të dhëna nga Sistemi i Raportimit të Efekteve Anësore (FAERS) të Administratës së Ushqimit dhe Barnave të SHBA-së (FDA), ekspertët vlerësuan se si hipoteza gjinore mund të gjeneronte parashikime dhe shpjegime të reja për pabarazitë gjinore në ngjarjet negative. Duke analizuar më shumë se 37 milionë regjistrime të efekteve anësore midis viteve 2014 dhe 2022, autorët panë se efektet anësore të raportuara nga pacientët tregojnë një paragjykim më të madh femëror sesa ato të raportuara nga profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe se pabarazia gjinore është dukshëm më e ulët për rezultatet që rezultojnë në vdekje ose shtrim në spital. Ata zbuluan gjithashtu se pabarazia gjinore ndryshon shumë midis llojeve të efekteve anësore, për shembull, efektet anësore nga ana estetike janë shumë të njëanshme nga femrat dhe ngjarjet negative që rezultojnë në mosfunksionim seksual janë të njëanshme nga meshkujt.

"Ne mund t'i interpretojmë këto gjetje si dëshmi për hipotezën gjinore me qëllim identifikimin e mekanizmave dhe rrugëve jobiologjike që kontribuojnë në pabarazitë gjinore tek efektet anësore. Zbatimi rigoroz i hipotezës gjinore në grupe të dhënash shtesë dhe në studimet e ardhshme kërkimore mund të sigurojë njohuri të reja mbi shkaqet e pabarazive gjinore në ngjarjet negative të lidhura me medikamentin", konkludojnë studiuesit.


Për më tepër:
Social Science and Medicine 2023.
Doi:10.1016/j.socscimed.2023.116385
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.116385


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC