Farmaci

sht72020

Përdorimi i metimazolit mund të rrezikojë për vaskulit. Të dhënat e studimit

Komisioni Italian i Barnave AME (Shoqata e Mjekëve Endokrinologë) ka njoftuar se ministria kanadeze e Shëndetësisë ka publikuar rezultatet e një analize të literaturës për të vlerësuar rrezikun e mundshëm të vaskulitit të lidhur me metimazolin. "Vaskuliti i lidhur me përdorimin e metimazolit, kujtojnë anëtarët e Komisionit të Barnave AME, është një ndërlikim i rrallë, me pak raste të përshkruara në literaturë; i pari në vitin 1995 (Kawachi Y, et al. Clin Exp Dermatol 1995). Në 30% të rasteve preket lëkura, ndërsa më rrallë, zakonisht në rastet më të rënda, përfshihen organe të tjera si mushkëritë dhe veshkat; ka pak raporte për rezultate vdekjeprurëse. Patogjeneza është e panjohur. Njohja e hershme e vaskulitit kutan është thelbësore, sepse ndërprerja e barnave duhet të jetë e menjëhershme për të parandaluar përparimin e sëmundjes dhe komplikacionet e saj sistemike. Në raste më të gjata, për një rezultat të favorshëm, është i nevojshëm përdorimi i steroideve".

Në punimin kanadez janë vlerësuar 22 artikuj të botuar në literaturën shkencore. "Shumë prej këtyre artikujve sugjerojnë se ekziston një rrezik i mundshëm i vaskulitit që shoqërohet me përdorimin e metimazolit, por frekuenca e rrezikut ishte shumë e rrallë (<1 në 10,000 përdorues të metimazolit përjetuan vaskulit)", raportojnë Novizio dhe kolegët e tij. "Analiza vlerësoi 13 raste të vaskulitit të raportuara ndërkombëtarisht te pacientët e trajtuar me metimazol: a) në 11 raste, lidhja midis përdorimit të barit dhe fillimit të reagimit ishte "i mundshëm"; b) në 1 rast, korrelacioni ishte pak më i fortë; c) në 1 rast ishte "i pamundur". "Mbi bazën e këtyre të dhënave", raporton Komisioni i Barnave AME, "ministria kanadeze e Shëndetësisë ka arritur në përfundimin se mund të ketë një korrelacion midis përdorimit të metimazolit dhe rrezikut për zhvillim të vaskulitit".

 

Ministria kanadeze e Shëndetësisë. Summary Safety Review - Methimazole - Assessing the Potential Risk of Inflammation of the Blood Vessels (Vasculitis). 21/4/2020.

https://hpr-rps.hres.ca/reg-content/summary-safety-review-detail.php?lang=en&linkID=SSR00237


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC