Farmaci

qer132018

Tumoret me ndryshime gjenetike. Larotrectinibi merr statusin "me prioritet të lartë"

Administrata Amerikane e Ushqimit dhe e Barnave (FDA) ka pranuar kërkesën për një bar të ri, duke i dhënë statusin prioritar larotrectinib-it për trajtimin e pacientëve të rritur e pediatrikë të prekur nga tumoret solide lokalisht të përparuara ose metastatike, të cilat paraqesin fuzione gjenetike të receptorit neurotrofik të tiroksinë-kinazës (NTRK).

Afati i fundit përsa i përket vendimit të marrë nga FDA-ja në lidhje me aktin e përshkrimit për përdorim të barit (PDUFA) është 26 nëntori 2018. Këtë e bën të ditur një shënim i Bayer-it që nënvizon se fuzionet gjenetike të NTRK-së janë ndryshime gjenetike që i lënë vend një prodhimi të pakontrolluar proteinash të fuzionit të tropomyosinës së receptorit të kinazës (TRK), duke shkaktuar rritjen e tumorit.

Bayer-i dhe Loxo Oncology po zhvillojnë në mënyrë të përbashkët larotrectinib-in, në fazë studimi në të gjithë botën, për trajtimin e pacientëve të prekur nga tipologji të ndryshme tumori, që paraqesin një fuzion gjenetik të NTRK-së. Brenda vitit 2018, Bayer-i parashikon paraqitjen e kërkesës së autorizimit për hedhje në treg (Marketing Authorisation Application, MAA) në Bashkimin Europian.

"Tumori me fuzion TRK nuk kufizohet në një organ ose në një vend specifik të trupit dhe prek të rritur e fëmijë", ka deklaruar Scott Fields, zëvendës president dhe përgjegjës për zhvillimin onkologjik në divizionin farmaceutik të Bayer-it.

"Përshkrimi "me prioritet të lartë" që i është dhënë larotrectinib-it, përfundon Fieldsi, mund të jetë i nevojshëm për ta vënë këtë opsion terapeutik sa më shpejt në dispozicion të pacientëve, duke iu përgjigjur kështu një nevoje klinike ende të paplotësuar".


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC