Farmaci

maj82018

Kujdes! Ritonaviri ndërvepron me levotiroksinën. EMA kërkon përditësim informacioni

Agjencia Italiane e Barnave ka tërhequr vëmendje në lidhje me informacionet e fundit që duhen shtuar në Përmbledhjen e Karakteristikave të Produktit dhe në fletën shoqëruese të barnave me bazë ritonavirin (si një përbërës të vetëm apo si lidhje fikse) dhe levotiroksinën...

Rreziku i ndërveprimit midis ritonavirit dhe levotiroksinës shoqërohet me ulje të efikasitetit terapeutik të levotiroksinës dhe me përkeqësim të hipotiroidizmit të mëvonshëm.

1. Ritonaviri, një bar që shërben si përforcues në regjimet antivirale për trajtimin e HIV-it dhe të Hepatitit C kronik, shkakton glukuronidimin e levotiroksinës, duke pakësuar ekspozimin sistematik ndaj levotiroksinës. Megjithëse glukuronidimi nuk është rruga kryesore e eliminimit të levotiroksinës, duhet marrë parasysh se efektet e induksionit janë shumë të ndryshme nga individi në individ dhe ky aspekt luan një rol të rëndësishëm për produktet mjekësore me një indeks terapeutik të ngushtë, siç është levotiroksina.

2. Janë sinjalizuar raste që kanë treguar një ndërveprim të fuqishëm mes barnave që përmbajnë ritonavir e levotiroksinë.

3. Hormoni stimulues i tiroides (TSH) duhet monitoruar te pacientët e trajtuar me levotiroksinë të paktën gjatë muajit të parë nga nisja ose nga fundi i trajtimit me bazë ritonavirin.

Pacientët që marrin barna me bazë ritonavirin duhet të informojnë mjekun ose farmacistin nëse po marrin, kanë marrë së fundi apo mund të marrin barna që përmbajnë levotiroksinë, një bar që përdoret për trajtimin e problemeve të tiroides.

Ky komunikim vjen pas konkluzionit të fundit në nivel europian të një procedure të vlerësimit të sigurisë së të gjitha medikamenteve të autorizuara që kanë në bazë principin aktiv ritonavir, në lidhje me ndërveprimin e tij të mundshëm me levotiroksinën. Komiteti i Vlerësimit të Rreziqeve të Farmakovigjilencës në EMA, ka rekomanduar që informacionet mbi ndërveprimin mes ritonavirit dhe levotiroksinës të shtohen menjëherë në fletë shoqëruese dhe në Përmbledhjen e Karakteristikave të Produktit.

 

Detaje të tjera i gjeni në:
http://www.ema.europa.eu/docs/it_IT/document_library/Other/2018/03/WC500244960.pdf

Burimi: AIFA


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC