Shëndetësi

nën272020

Covid-19. Të dhënat e reja mbështesin një efekt mbrojtës të vaksinës MMR

Sipas një studimi të publikuar në mBio, titri Igg i shytave, i pranishëm te njerëzit e imunizuar për sëmundjen me vaksinën trivalente të fruthit, shytave dhe rubeolës (MMR) të prodhuar nga Merck (MMR II) është i lidhur në mënyrë të kundërt me ashpërsinë e Covid-19. MMR II përmban shtamin e fruthit Edmonston, shtamin e shytave Jeryl Lynn (niveli B) dhe shtamin e rubeolës VVistar RA 27/3.
"Ne vëzhguam një korrelacion të kundërt, statistikisht të rëndësishëm midis niveleve të titrit të shytave dhe ashpërsisë së Covid-19 te njerëzit nën 42 vjeç që morën MMR II", tha Jeffrey Gold, i Organizatës Botërore, në Xhorxhia, autori i parë i studimit. "Kjo u shtohet informacioneve të tjera që tregojnë se vaksina MMR mund të jetë mbrojtëse kundër Covid-19. Mund edhe të shpjegojë pse fëmijët kanë një normë shumë më të ulët të rasteve Covid-19 sesa të rriturit, si dhe një shkallë shumë më të ulët të vdekshmërisë", vazhdon eksperti, duke kujtuar se shumica e fëmijëve i nënshtrohen vaksinimit të parë MMR rreth moshës 12-15-muajshe dhe vaksinimit të dytë midis 4 dhe 6 vjeç.

Studiuesit ndanë 80 subjekte në dy grupe; njëri përbëhej nga 50 individë të vaksinuar me MMR II dhe një nga tjetër nga 30 individë që nuk kishin histori të mëparshme të vaksinimit dhe mund të kishin antitrupa MMR nga burime të tjera, përfshirë sëmundjen e mëparshme të fruthit, shytat dhe rubeolën. Kështu, ekspertët vunë në dukje një korrelacion domethënës të anasjelltë midis titrit të shytave dhe ashpërsisë Covid-19 brenda grupit MMR II, por asnjë korrelacion domethënës midis titrit të shytave dhe ashpërsisë së sëmundjeve në grupin e kontrollit, midis titrit të shytave dhe moshës në grupin MMR II, ose midis ashpërsisë dhe titrave të fruthit ose rubeolës në të dyja grupet.
Më hollësisht, brenda grupit MMR II, subjektet funksionalisht imunë ose asimptomatikë kishin titra shytash midis 134 dhe 300 AU/mL (8 vetë), ata me simptoma të lehta të Covid-19, titër të shytave më pak se 134 AU/mL (17 vetë) dhe të gjithë ata me simptoma mesatare, titra më të ulëta se 75 AU/mL (11 vetë). Të gjitha subjektet e shtruara në spital dhe të cilëve u duhej oksigjen, kishin titra të shytave nën 32 AU/mL (5 vetë). Autorët tregojnë se ky është studimi i parë imunologjik për të vlerësuar marrëdhëniet midis vaksinës MMR II dhe Covid-19 dhe se korrelacioni që gjetën tregon se ekziston një marrëdhënie që meriton hetim të mëtejshëm.

"MMR II konsiderohet një vaksinë e sigurt e me shumë pak efekte anësore. Nëse ka përfitimin e shtuar të parandalimit të infeksionit Covid-19, shmangien e përhapjes së sëmundjes, zvogëlimin e ashpërsisë së saj, ose të treja këto, është një ndërhyrje me raport rreziku të ulët dhe përfitim shumë të lartë", thotë David Hurley, Universiteti i Xhorxhias, bashkautor i studimit. "Bazuar në studimin tonë, do të ishte mirë të vaksinohen njerëzit mbi 40 vjeç, pavarësisht nëse ata tashmë kanë titra për MMR-në në gjakun e tyre", përfundon ai.


mBio 2020. Doi: 10.1128/mBio.02628-20
https://mbio.asm.org/content/11/6/e02628-20


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC