Shëndetësi

jan272020

Mieloma e shumëfishtë recidivuese. Rezultate të mira nga belantamab mafodotin

Te pacientët me mielomë të shumëfishtë, trajtimi monoterapik me belantamab mafodotin, një imunokonjugat i humanizuar i drejtuar kundër antigjenit të maturimit të qelizave B (BCMA) ende i paaprovuar për përdorim, ka sjellë një normë të përgjigjes së përgjithshme (ORR) klinikisht domethënëse prej 31%, me një regjim 2.5 mg/kg. Këto janë rezultatet e plota të studimit Dreamm-2, të botuar në "Lancet Oncology".

"Çdo ditë shoh pacientë që do të përfitonin nga opsionet e mëtejshme të trajtimit, sepse sëmundja e tyre ka përparuar dhe nuk po u përgjigjet më trajtimeve në dispozicion. Vitet e fundit, BCMA-ja është një nga synimet më premtuese në hulumtimet mbi mielomën e shumëfishtë. Të dhënat e Dreamm-2 jo vetëm që forcojnë domethënien e BCMA-së si target, por nënvizojnë edhe potencialin e belantamab mafodotinit, nëse miratohet, si një mundësi trajtimi në praktikën klinike në këtë popullatë të pacientëve", tha Sagar Lonial (Universiteti Emory), i cili drejtoi ekipin, në një deklaratë për shtyp.

97 pjesëmarrësit në studim kishin marrë një mesatare prej shtatë linjash të mëparshme të trajtimit, ishin refraktarë ndaj një medikamenti imunomodulues dhe një inhibitori të proteazomës, ishin refraktarë ose jotolerantë ndaj një antitrupi anti-Cd38 dhe janë përzgjedhur në mënyrë rastësore për të marrë 2.5 mg/kg ose 3.4 mg/kg belantamab mafodotin çdo tre javë.
Pas përllogaritjes, 31% e pjesëmarrësve në grupin 2.5 mg/kg morën një përgjigje të plotë dhe profili i sigurisë dhe i tolerancës ishte në përputhje me të dhënat e raportuara më parë mbi belantamab mafodotin. Në kohorten e trajtuar me 2.5 mg/kg, tre ngjarjet anësore të gradës së tretë ose të katërt të raportuara më shpesh ishin keratopatia (27%), trombocitopenia (20%) dhe anemia (20%).
Nëse miratohet, belantamab mafodotini do të jetë agjenti i parë anti-BCMA i disponueshëm në Shtetet e Bashkuara. Autorët tregojnë se studimet e mëtejshme po vlerësojnë efektin e tij si monoterapi e vijës së tretë në mielomën e shumëfishtë recidivuese dhe në kombinim me trajtimet e tjera të vijës së parë dhe të dytë.


Lancet Onocology 2019. Doi: 10.1016/S1470-2045(19)30788-0
https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30788-0


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC