Mirëqenie

kor132023

Astma alergjike. Përfitime afatgjata nga një antitrup monoklonal

Një studim i ri italian i botuar në "Respiratory Research" ka konfirmuar efikasitetin e benralizumabit te pacientët me astmë të rëndë eozinofilike në praktikën klinike.

Pacientët me astmë të rëndë eozinofilike (SEA) karakterizohen nga astma e pakontrolluar, përkeqësime të rënda dhe funksion pulmonar të dobët që bie në mënyrë progresive me kalimin e kohës. Patofiziologjia e SEA-s karakterizohet nga inflamacioni eozinofilik, i lidhur me rritje të papërcaktuara të numrit të eozinofileve në gjak dhe sputum. Benralizumabi është një antitrup monoklonal i miratuar për trajtimin e SEA-s së pakontrolluar, i cili ka një funksion pro-apoptotik që shteron pothuajse plotësisht grupin e qelizave me shprehje të lartë të interleukinës 5 (IL5R), përkatësisht eozinofileve dhe bazofileve. Për shkak të veprimit të tij të fuqishëm anti-eozinofilik, benralizumabi ka demonstruar efikasitet të gjerë në reduktimin e riakutizimeve dhe përmirësimin e funksionit respirator te pacientët me SEA. Megjithatë, pak studime të botës reale kanë vlerësuar efektet e tij afatgjata. Kështu, studiuesit italianë kryen një studim vëzhgues 96-javor në një grup të madh pacientësh (162) të prekur nga SEA, të rekrutuar në studimin ANANKE. Para se të fillonin të merrnin benralizumabin, pacientët kishin një numër mesatar të eozinofileve në gjak (BEC) prej 600 qelizash/mm3, duke manifestuar riakutizime të shpeshta (shkalla e përkeqësimit [AER]: 4.10, AER e rëndë: 0.98), funksion pulmonar i dëmtuar dhe kontroll i dobët i astmës (ACT mesatare rezultati: 14).

Benralizumabi redukton riakutizimet dhe përmirëson kontrollin e astmës

Pas 96 javësh nga fillimi i benralizumab, gati 90% e pacientëve ishin ende në trajtim, duke treguar se shumica e subjekteve kishin një përvojë pozitive dhe ishin të gatshëm të vazhdonin trajtimin. Benralizumabi uli në mënyrë drastike riakutizimet (AER:-94.9%; AER i rëndë:-96.9%), përmirësoi parametrat respiratorë dhe kontrollin e astmës (rezultati mesatar ACT:23) duke eliminuar nevojën për kortikosteroide orale në 60% të pacientëve. Efektet e benralizumabit u mbajtën dhe/ose u përmirësuan në mënyrë progresive me kalimin e kohës.

Efikasiteti afatgjatë për shkak të pakësimit të vazhdueshëm dhe pothuajse të plotë të eozinofileve

Autorët arritën në përfundimin se "këto rezultate kanë një ndikim të rëndësishëm në praktikën rutinë dhe se kur benralizumabi administrohet te pacienti i duhur, me një fenotip të vërtetë eozinofilik të astmës, medikamenti siguron një efikasitet të madh afatgjatë falë pakësimit të vazhdueshëm dhe pothuajse të plotë të eozinofileve".

 

Paolo Levantino
Farmacist klinik dhe gazetar shkencor


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC