Farmaci

mar242023

Siguria e inhibitorëve Sglt-2 dhe rreziku për fraktura te të moshuarit

Një studim i kryer nga Instituti për Shkencat Vlerësuese Klinike, Kanada, qetëson pacientët dhe mjekët. Disa studime klinike me përzgjedhje rastësore kanë sugjeruar një lidhje midis inhibitorëve Sglt2 dhe një rrezik në rritje të frakturave skeletore. Prandaj, autorët i krahasuan ato me barna të tjera që nuk lidhen me këtë rrezik, inhibitorët Dpp-4, në mënyrë që të mund të kuptonin nëse ky rrezik do të rritej në prani të një norme të reduktuar të vlerësuar të filtrimit glomerular (eGFR).

Studimi, i kryer në Ontario (Kanada) në periudhën  2015-2019, krahasoi incidencën e frakturave midis individëve të moshës rreth 66 vjeç që kishin filluar të merrnin inhibitorët Sglt2 dhe atyre që u ishin përshkruar në vend të tyre inhibitorët Dpp-4. U identifikuan 38 994 përdorues të rinj të medikamentit të parë dhe 37 449 të atij të fundit. Në total u regjistruan 342 fraktura në 180 ditë dhe 689 në 365 ditë.

Nuk u vunë re dallime të rëndësishme në rrezikun e frakturave të brishtësisë midis dy grupeve të pacientëve. Raportet e ponderuara të rrezikut të llogaritura ishin 0,95 (95% CI, 0,79-1,13) në 180 ditë dhe 0,88 (95% CI, 0,88-1,00) në 365 ditë. Autorët kryen gjithashtu një analizë të nëngrupit të paracaktuar që mori parasysh eGFR-në e pacientëve (Y90, 60 deri <90, 45 deri <60 dhe 30 deri <45 mL/min për 1,73 m2). Përsëri nuk u gjetën dallime në rrezikun e frakturave të brishtësisë midis atyre që merrnin inhibitorë Sglt2 dhe atyre që merrnin inhibitorë Dpp-4.

Sipas autorit, studimi i shtohet serisë së provave mbi sigurinë e inhibitorëve Sglt-2, edhe pse nevojiten kërkime të mëtejshme për të përcaktuar rrezikun e mundshëm të frakturave me siguri më të madhe, veçanërisht për pacientët me sëmundje renale kronike të avancuar.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC