Farmaci

tet72021

Simptomat e fibromave uterine pakësohen përmes terapisë së kombinuar me relugolix

Fibromat uterine janë neoformaconet beninje më të shpeshta te gratë në moshë fertile. Një e katërta e grave me fibroma uterine zhvillojnë simptoma: menorragji (e cila mund të pasohet nga anemia), dismenorre, dhimbje pelvike. "Aktualisht", kujton Ida Fabrizia Pastore, anëtare e Komisionit të Barnave AME (Shoqata e Mjekëve Endokrinologë), "terapia mbështetet në përdorimin e kontraceptivëve oralë, agonistë të GnRH-së në monoterapi ose në lidhje me estrogjene dhe progestogjene, moduluesit selektivë të receptorit të progesteronit dhe kirurgji. Të gjitha terapitë janë të ngarkuara me efekte anësore pak a shumë serioze".

Kohët e fundit - raporton Pastore - u botuan rezultatet e dy studimeve shumëqendrore të fazës 3, LIBERTY 1 (L1, n = 388) dhe LIBERTY 2 (L2, n = 382), të cilat vlerësuan terapinë me relugolix (një antagonist oral i GnRH-së), i kombinuar me estradiol dhe norethindrone te gratë me menorragji. "Gratë", raporton endokrinologu, "janë përzgjedhur në mënyrë rastësore në mënyrë dyfish të verbër në një raport 1:1:1 për të marrë trajtimet e mëposhtme në administrimin një herë në ditë: a) placebo për 24 javë; b) relugolix 40 mg + estradiol 1 mg + norethindrone acetate 0.5 mg për 24 javë; c) relugolix 40 mg + placebo për 12 javë, e ndjekur nga relugolix 40 mg + estradiol 1 mg + norethindrone acetate 0.5 mg për 12 javët e mbetura. Endpointi përfundimtar i efikasitetit parësor ishte përqindja e grave të trajtuara me relugolix me hemorragji menstruale <80 ml e lidhur me një ulje ≥ 50% nga niveli fillestar, në krahasim me grupin e placebos. Endpointet dytësore: amenorrea, vëllimi i hemorragjisë menstruale, ankthi nga hemorragjia dhe parehatia pelvike, anemia, dhimbja, vëllimi i fibromave dhe vëllimi uterin. Janë studiuar edhe siguria klinike dhe dendësia minerale e kockave (BMD). "Gjatë terapisë së kombinuar, është vënë re një përgjigje në 73% të grave të trajtuara, kundrejt 19% tek ato me placebo në studimin L1 dhe 71% kundrejt 15% në studimin L2 (P <0.001 në të dyja studimet)", raporton Pastore.

"Përveç kësaj, 6/7 endpointet dytësore ishin përmirësuar në trajtimin aktiv. Vetëm vëllimi i fibromave nuk ishte prekur nga terapia e kombinuar. Nuk është vënë re asnjë ndryshim në ngjarjet negative. BMD-ja u zvogëlua në monoterapinë me relugolix, por u ruajt te gratë e trajtuara me relugolix të kombinuar me estradiol dhe norethindrone". Pavarësisht nga disa kufizime, përfshirë kohëzgjatjen prej vetëm 6 muajsh, vëren specialisti, këto dy studime kanë treguar se terapia me relugolix e kombinuar me estradiol dhe norethindrone acetate, është në gjendje të zvogëlojë ndjeshëm hemorragjinë menstruale te gratë me fibroma uterine dhe ruan BMD-në.


N Engl J Med 2021, 384: 630-42. Doi: 10.1056/NEJMoa2008283.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33596357/ 


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC