Farmaci

nën192018

Karcinoma mamare metastatike dhe përfitimet nga imunoterapia me atezolizumab

Lidhja e atezolizumabit (Tecentriq) dhe paklitakselit në nanogrimca të lidhura me albuminën (nab) (Abraxane) përmirëson si mbijetesën e lirë nga përparimi (PFS), ashtu edhe mbijetesën e përgjithshme (OS) te gratë me karcinomë mamare metastatike negative të trefishtë të patrajtuar (TNBC).

"Emri vjen nga fakti se qelizat e këtij kanceri nuk paraqesin në sipërfaqe asnjë prej tre objektivave të synimit të kurave, domethënë receptorët për estrogjenet, progestinat dhe për HER2 për faktorin e rritjes epiteliale", shpjegon Peter Schmid (Spitali "Shën Bartolomeu" në Londër), autori kryesor i studimit të publikuar në "New England Journal of Medicine". "Atezolizumabi është një antitrup monoklonal që ndërvepron me proteinën PD-L1 dhe pacientët me tumore PD-L1-pozitive në fakt kanë pasur një përmirësim më të rëndësishëm në mbijetesën e përgjithshme me shtimin e atezolizumabit: 25.0 muaj kundrejt 15.5 muajve", shkruajnë nënshkruesit e studimit IMpassion130, të cilët e krahasuan atezolizumabin dhe kimioterapinë kundër kemios.

Studimi i fazës III, ka përzgjedhur në mënyrë rastësore më shumë se 900 pacientë me karcinomë mamare metastatike të patrajtuar për të marrë atezolizumab plus nab-paclitaxel ose placebo plus nab-paclitaxel deri në përparimin e sëmundjes, ose deri në një nivel të papranueshëm të efekteve toksike.

"Mbijetesa mesatare e lirë nga përparimi ishte 7.2 muaj me atezolizumab plus nab-paclitaxel, në krahasim me 5.5 muaj me placebo plus nab-paclitaxel, ndërkohë që normat mes pacientëve me tumore PD-L1-pozitive ishin 7.5 muaj dhe 5.0 muaj, respektivisht", thotë kërkuesi, duke shtuar se koha mesatare e mbijetesës së përgjithshme ishte 21.3 muaj me trajtimin e kombinuar, në krahasim me 17.6 muaj me placebo plus nab-paclitaxel.

"Ndërsa përfitimi në aspektin e mbijetesës pa përparim është mbajtur relativisht, fitimi në mbijetesën e përgjithshme në nëngrupin PD-L1-pozitiv ka demonstruar efekt mbresëlënës", thonë autorët, duke theksuar se lloji dhe ashpërsia e ngjarjeve negative ishin të ngjashme në të dyja grupet.

"Mes efekteve të padëshirueshme që lidhen me imunoterapinë dhe që ndodhin rrallë, më i zakonshmi është hipotiroidizmi: 17.3% në krahun e atezolizumabit dhe 4.3% në grupin placebo", përfundon Schmid-i.

 

N Engl J Med. 2018 Oct 20. doi: 10.1056/NEJMoa1809615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30345906


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC