Farmaci

kor172018

Karcinoma pulmonare. Europa aprovon osimertinibin

Komisioni Europian ka aprovuar osimertinibin si monoterapi të vijës së parë, për trajtimin e pacientëve të rritur, të prekur nga karcinoma pulmonare lokalisht e avancuar apo metastatike me mutacione të EGFR-së. Këtë e bën të ditur AstraZeneca.

Sot, vetëm 30% e këtyre pacientëve mund të përfitojë nga trajtimi me osimertinib, në vijim të përparimit të sëmundjes me terapinë me bazë të frenuesve të tirosin kinazës (TKI) të brezit të parë dhe të dytë. Kjo provë është konfirmuar nga studime klinike me përzgjedhje rastësore dhe nga të dhëna të botës së vërtetë, nga të cilat del se vetëm 60-70% e pacientëve merr aktualisht një linjë të dytë trajtimi sistematik dhe se mutacioni i rezistencës T790M është diagnostikuar te 50% e pacientëve të testuar, në përparim nga një TKI.

Indikacioni i ri do t'u japë mundësi të gjithë pacientëve të prekur nga karcinoma pulmonare lokalisht e përparuar ose metastatike me mutacion të EGFR-së, që të mund të përfitojnë tashmë në linjë të parë. Aprovimi europian bazohet në të dhënat e studimit të fazës III Flaura, rezultatet e të cilit janë paraqitur në kongresin e Shoqatës Europiane të Onkologjisë Mjekësore (ESMO).

Studimi ka vënë përballë osimertinibin me terapinë me bazë të frenuesve të tirosin kinazës (TKI) të EGFR-së që hyjnë sërish në kurën standard, te pacientët e prekur nga NSCLC lokalisht e përparuar ose metastatike me mutacion të EGFR-së dhe që nuk kishin marrë asnjë trajtim të mëparshëm për sëmundjen e përparuar.

Mbijetesa mesatare e lirë nga përparimi ka qenë 18,9 muaj për osimertinibin, duke regjistruar kështu një rezultat thuajse të dyfishtë, krahasuar me 10,2 muaj për TKI-të aktualisht të përdorur në linjën e parë (erlotinib ose gefitinib). Dobia është konfirmuar në të gjitha nëngrupet e paraspecifikuara, përfshi pacientët me ose pa metastaza cerebrale. Osimertinibi ka rezultuar i tolerueshëm, me një profil sigurie koherent me atë që është vënë re në linjat e tjera të trajtimit. Gjithashtu, të dhënat e para në lidhje me mbijetesën e përgjithshme, edhe nëse nuk janë domethënëse nga këndvështrimi statistikor, në momentin e analizës ad interim, janë premtuese, me një reduktim prej 37% të rrezikut të vdekshmërisë.

"Studimi FLAURA që i ka dhënë aprovimin osimertinibit në linjën e parë për pacientët e prekur nga NSCLC-ja me mutacion të EGFR-së, do të ndryshojë praktikën klinike", nënvizon Filippo de Marinis (Instituti Europian i Onkologjisë, në Milano).

"Përfitimet, në mbijetesën e lirë nga përparimi dhe profili i tolerueshmërisë që janë parë në studim, nuk ishin vënë re më parë. Edhe kohëzgjatja e përgjigjes rezulton qartësisht më e lartë sesa standardi terapeutik". Osimertinibi pozicionohet si terapia e re standard në trajtimin e vijës së parë të pacientëve të prekur nga NSCLC-ja me mutacion të EGFR-së.

"Aprovimi europian i osimertinibit, shton Silvia Novello (Universiteti i Torinos), është një rezultat i rëndësishëm për të gjithë pacientët e prekur nga NSCLC-ja me mutacion të EGFR-së, që gjithsesi mund të përfitojnë nga ky trajtim që në linjë të parë, pra, menjëherë pas diagnostikimit. Është e rëndësishme që pacientët të kenë qasje ndaj këtij bari sa më shpejt të jetë e mundur, në mënyrë që të mund të përfitojnë në aspektin e mbijetesës së lirë nga përparimi, por edhe nga profili i sigurisë dhe tolerueshmërisë, elemente të rëndësishme për cilësinë e jetës së tyre".


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC