Farmaci

jan52018

Barnat, katër fushat terapeutike që do të zhvillohen në 2018-ën

Në vitin 2018, fushat më të mëdha të zhvillimit terapeutik, do të jenë: diabeti, sëmundjet autoimune dhe ato onkologjike. Ky është rezultati i analizës së publikuar në "Managed healthcare executive". Me shtimin e barnave të reja të shumëllojshme, por me kosto të lartë, bronkopneumopatia obstruktive kronike (BPKO) do t'i bashkohet grupit të kategorive të para terapeutike të cilave u duhet kushtuar më shumë kujdes. Sipas Segal Consulting, tendenca e parashikuar për specialitetet bioteknologjike do të pësojë rënie, duke shkuar këtë vit në 17,7%, në krahasim me 18,7% që ishte në vitin 2017. Ndonëse trendi është më i ulët, specialitetet farmaceutike gjithsesi, kanë konsumuar një të tretën e kostos totale të barnave në vitin 2016, me një rritje të pritshme prej 50%, brenda vitit 2020. Ja, disa nga zhvillimet e fundit në katër fushat parësore terapeutike për vitin 2018...


Diabeti

Sa i përket diabetit, është parashikuar aprovimi (referuar FDA-së) i Lusduna Nexvue-s, insulinës glargine të Merck-ut, ashtu si edhe i insulinës glargine të Mylan-it, me emrin Basalog. Në të dyja rastet, gjithçka do të jetë në varësi të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve për patentën, ndryshe nga Lantus-i i Sanof-it, që është aprovuar tashmë. Sanof-i ka marrë aprovimin për Admelog-un (insulina lispro) që mund të jetë i disponueshëm këtë vit. E dendur është edhe skeda e agonistëve Glp-1. Semaglutide (Ozempic) e Novo Nordisk-ut, që merret një herë në javë, sapo ka marrë aprovimin, duke iu shtuar portofolit të prodhuesit që ka gjithashtu liraglutide-n (Victoza, një herë në ditë). Për të mos u harruar është exenatide (Byetta) e AstraZeneca-s dhe dulaglutide (Trulicity) e Eli Lilly-t. Parashikohet që Pfizer-i dhe Merck-u të marrin së shpejti të drejtën e hedhjes në treg të inhibitorit të ri Sglt-2, ertugliflozin-ës. Më tej janë parashikuar aprovime për kombinime të projektuara për të shtuar efikasitetin: ertugliflozin-ë me metforminë ose sitagliptin (Januvia) dhe Vicotza, me insulinat bazë me veprim të zgjatur, siç janë Lantus-i ose Levemir-i, me qëllim reduktimin e hiperglicemisë së pasdarkës dhe shtimin në peshë. Kjo mund të rritë kostot e trajtimit, por do të sillte një kontroll më të mirë glicemik dhe një mënyrë më efikase për parandalimin e infarktit.

 

Onkologjia

Edhe kjo fushë ka qenë fertile nga ana terapeutike, me 15 barna të aprovuara në vitin 2017. Shumë terapi që kanë qenë zbulime të mëdha në lidhje me kancerin (sidomos imunoterapitë, si inhibitorët e Pd-1 dhe strategjia CAR T) janë drejt hyrjes në treg. Do të shtohen aprovimet për barna që merren nga goja (40% e tyre me tuba). Veç kësaj, ndërsa në këtë sektor barnat e personalizuara kanë nisur rrugën e tyre, shumë prej tyre do të jenë të shoqëruara me analiza farmakogjenetike për të identifikuar kandidatët e përshtatshëm për terapinë. Duhet shtuar se, nëse deri më tani imunoterapia ishte fokusuar ekskluzivisht mbi kancerin, pa diskutim që do të ketë zgjerime të saj edhe në patologji joonkologjike. Nëntorin e fundit, FDA-ja ka prezantuar një politikë botërore për zhvillimin dhe mbikëqyrjen e produkteve të mjekësisë rigjeneruese që do të ndihmonte në zhvillimin e trajtimeve që përfshijnë qelizat dhe indet njerëzore, përfshirë terapitë gjenike, deri më tani, shumë të kushtueshme.
Në gusht 2017, FDA-ja ka aprovuar terapinë e parë gjenike, Kymriah (tisagenlecleucel), një terapi CAR T nga Novartis-i për trajtimin e disa pacientëve pediatrikë e të rinj me një formë leucemie linfoblastike akute, me të paktën dy përkeqësime dhe që nuk iu përgjigjeshin më trajtimeve standarde, por ndonëse një studim shumëqendror tregon se falë saj ka patur një normë përmirësimi kompleks prej 83% brenda tre muajve të trajtimit, çmimi i trajtimit, aktualisht, është shumë i shtrenjtë.
Një terapi e dytë CAR T, Yescarta (axicabtagene ciloleucel) nga Kite/Gilead-i, ka ndjekur gjurmët e Kymriah-ut, me aprovimin në muajin tetor 2017. Ajo përshkruhet për pacientët e rritur me forma të rënda ose të pabindura të linfomës jo-Hodgkin, me një infuzion të vetëm. Një bar i tretë CAR T mund të aprovohet në gjysmën e dytë të vitit 2018 si trajtim i vijës së dytë për një formë të linfomës jo-Hodgkin. Pritet që Kymriah-u ta blejë këtë shtesë në gjysmën e dytë të vitit 2018. Cemiplimab-i i Sanofi-it dhe Regeneron-it, një terapi inovative në zhvillimin e trajtimeve të të rriturve me karcinomë të lëkurës me qeliza luspore të përparuar lokalisht, duhet të ishte inhibitori i ardhshëm PD-1 që do të aprovohej në gjysmën e dytë të 2018-tës.

 

Patologjitë autoimune

Për të kaluar te patologjitë autoimune, Tremfya (guselkumab) i Janssen-it është një biologjik i një grupi të ri barnash që frenon interleuchinën-23 (IL-23), aprovuar në korrik 2017 për të rriturit me psoriazë pllakë, në format nga e moderuar në të rëndë. Tremfya mund të ishte aprovuar edhe për një zgjerim të indikimit në artritin psoriazik. Inhibitorë të tjerë të IL-23 në tubacione përfshijnë tildrakizumab-in e Sun Pharmaceuticals-it, që duhet të jetë i disponueshëm brenda marsit 2018, si dhe risankizumab-in e AbbVie-s dhe Boehringer Ingelheim-it, që mund të aprovohet në 2019-ën. Baricitinib-i është inhibitori i ri i kinazës Janus (JAK) të Incyte/Eli Lilly-t. Studimi i bërë nga RAa-Beam ka treguar se baricitinib-i, që kërkon vetëm një dozë ditore, është më i mirë se Humira në përmirësimin e simptomave te pacientët me artrit reumatoid. Edhe AbbVie ka një inhibitor të JAK-ut, upadacitinib-ën, që mund të aprovohet për këtë artrit, në vitin 2019.


Bronkopneumopatia obstruktive kronike

Së fundi, sa i përket BPKO-së është parashikuar aprovimi i pashmangshëm i Sun-101 të Sunovion-it (solucion i nebulizuar i glycopyrrolate-s), është një antagonist muskarinik me veprim afatgjatë që bën të mundur një marrje të shpejtë të produktit. AstraZeneca/Pearl po projektojnë veç kësaj, një produkt të ri për BPKO-në, një tjetër antagonist me veprim afatgjatë që merret me inhalim dy herë në ditë. Mendohet se impaktin më të madh në treg gjatë këtij viti do ta ketë prezantimi i gjenerikut të parë të Advair Discus-it, një kortikosteroid me veprim afatgjatë, beta-agonist me inhalim. Produkti për momentin është në fazë shqyrtimi nga FDA-ja, së bashku me gjenerikët e Advair-it të Mylanit e Hikma/Vectura-s, që priten nga mesi i 2018-ës e më tej. AstraZeneca, veç kësaj, është në pritje të aprovimit të Daxas-it (roflumilast), që neutralizon efektin e një enzime ndihmëse e inflamacionit. Në nëntor 2017, shoqëria ka marrë aprovimin për Fasenra-n (benralizumab), kundër astmës së rëndë eozinofile.

 


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC