Shëndetësi

maj302024

Infeksionet respiratore. Përdorimi i maskave redukton numrin e infektimeve

Në një analizë të publikuar në Clinical Microbiology Reviews përfshihet vlerësimi i plotë i efikasitetit të maskave të thjeshta dhe të atyre respiratore në parandalimin e infeksioneve respiratore, me grumbullimin e evidencave nga më shumë se 100 studime të publikuara, duke krahasuar përfitimet dhe problematikat praktike dhe socio-kulturore të lidhura me përdorimin e maskave. Ekipi i studimit në Universitetin e Oksfordit në Mbretërinë e Bashkuar zbatoi një qasje narrative dhe metaanalitike, me objektiv kryesor të kuptuarit e efikasitetit të maskave në reduktimin e transmetimit të patogjeneve respiratore, përfshirë edhe SARS-CoV-2, influencën dhe viruse të tjera respiratore. Në analizë u përfshinë edhe studime të randomizuara të kontrolluara (RCT), studime vrojtimi dhe modele simulimi, duke identifikuar shtatë rezultate kryesore.

Studimi konfirmoi efikasitetin e maskave (kur vendosen siç duhet) në reduktimin e transmetimit të sëmundjeve respiratore, duke treguar një efekt dozë-përgjigje. Kjo do të thotë se efikasiteti shtohet me përdorimin e rregullt dhe të duhur, si dhe me kapacitetin filtrues: maskat FFP2 dhe FFP3 janë dukshëm më efikase se maskat kirurgjikale apo ato prej cope, gjatë filtrimit të grimcave të ajrit, duke ofruar një mbrojtje më të madhe.

Në përgjithësi, edhe politikat që imponojnë përdorimin e maskave, janë efikase në reduktimin e transmetimit të patogjeneve respiratore në komunitet, por respektimi i tyre ndikohet nga bindjet politike apo ideologjike, si dhe nga mungesa e përhapur e informimit.
Nga ana tjetër, maskat mund të mos jenë të rekomandueshme për disa individë me patologji mjekësore specifike, si dhe për disa grupe, si personat e shurdhër, të cilët mund të jenë të pafavorizuar nga përdorimi i maskave. Ndër të tjera, ato ndikojnë ndjeshëm në ndotjen mjedisore, prandaj është e nevojshme që të zhvillohen materiale të biodegradueshme dhe të riciklueshme.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC