Shëndetësi

tet102014

Produktet farmaceutike të falsifikuara: Dëmi arrin 60 miliardë dollarë

Përbën rreth 6% të tregut global të barnave dhe një humbje prej 60 miliardë dollarësh në vit për industrinë farmaceutike dhe një rrezik të lartë kontaminimi në zinxhirin ligjor të furnizimit. 

Këto janë vlerësimet me të cilat Organizata Botërore e Shëndetit ka cilësuar fenomenin e falsifikimit. Të komunikuara disa javë më parë gjatë konferencës vjetore të Royal Pharmaceutical Society (RPS), shifrat janë marrë nga AIFA e cila rikujtoi se Italia luan prej kohësh një rol guidë në zonën Europiane, në sektorin e luftës kundër falsifikimit të barnave dhe po forcon më tej aktivitetin e saj nëpërmjet një numër projektesh të financuar nga Komisioni Europian. Në veçanti Fakeshare II: kordinuar nga AIFA dhe me pjesëmarrjen e Agjensive të tjera Rregullatore Europiane, me objektivin për shtimin e numrit të vendeve me platformë informatike që mundëson shkëmbimin e të dhënave e të gjitha aktiviteteve kundër krimit farmaceutik. Gjatë konferencës u diskutua një studim i kryer nga Agjensia Rregullatore në Britaninë e Madhe sipas së cilës barna të falsifikuara do të jenë të ndërtuara në mënyrë specifike për të mashtruar farmacistët, me objektivin e falsifikimit në veçanti të disa tipologjish specifike barnash të tilla si ato për përmirësimin e mënyrës së jetesës. Në veçanti është raportuar se që nga viti 2004, janë regjistruar dhjetë raste të ndryshme të barnave të falsifikuara në zinxhirin ligjor të furnizimit në BM; këto produkte gjithashtu do të reklamoheshin dhe tregëtoheshin online. Sipas Sid Dajani, përfaqësues i Stakeholder për Direktivën mbi Barnat e Falsifikuara, "Kjo do të thotë se nuk mund të ndihemi të sigurt, sepse rreziku që barnat e fallsifikuara mund të hyjnë në zinxhirin e furnizimit në Britani të Madhe është shumë real" dhe përsërit nevojën për të krijuar "një sistem që nuk është vetëm në gjendje të verifikojë barnat por edhe të pengojë falsifikuesit". Sipas ekspertëve prezent në këtë fazë është e nevojshme që në të gjithë Europën të ndiqet saktë Direktiva 2011/62/EU rreth barnave të falsifikuara që siç kujton Domenico Di Giorgio, drejtor i Unita Prevenzione Contraffazione Aifa "parashikon futjen e një serie masash për mbrojtjen e pacientëve, që të gjitha shtetet anëtare janë duke e zbatuar". Ndërmjet tyre një sistem unik për të verifikuar barnat: në çdo kuti do të ketë një bar kod që do të përdoret vetëm për verifikim dhe do të përfshihen në një bankë të dhënash në nivel europian që përmban kodet e të gjitha barnave pjesë e zinxhirit ligjor të furnizimit. Kjo do të thotë se çdo kuti bari, do të skanohet nga farmacisti përpara se të jepet. Do të ketë gjithashtu një "black list" që do të përmbajë disa barna të përjashtuara nga përshkrimet me recetë dhe një "white list" me disa barna, duke përfshirë ato pa recetë, të cilat duhet ti nënshtrohen skanimit.

Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC