Fitoterapi

gus292022

Obeziteti. Ononidi, një fitokompleks efektiv në akumulimin e lipideve

Obeziteti është një patologji që përfshin një shpenzim të konsiderueshëm të kujdesit shëndetësor për të cilin nuk ka ende trajtime efektive për parandalim ose terapi. Bimët janë një burim i paçmuar i substancave bioaktive, disa prej të cilave kanë një efekt të mundshëm anti-adipogjen. Nga burimet etnofarmakologjike, rrënjët e Ononis spinosa L. mund të jenë të dobishme si në trajtimin e obezitetit ashtu edhe të disa patologjive dytësore që e pasojnë atë. Duke qenë se përdorimi i kësaj rrënje kërkon një arsyetim shkencor, një studim i kryer së fundmi ka ekzaminuar aftësinë anti-adipogjene të rrënjës dhe metabolitëve të saj dytësore ononine dhe maackiaine në adipocitet e njeriut në një model in vitro.

Ekstrakti i rrënjës së Ononidit ndikon në grumbullimin e yndyrës

Obeziteti është një sëmundje e karakterizuar nga një akumulim patologjik i yndyrës në trup me pasoja të rëndësishme për shëndetin dhe cilësinë e jetesës. Është një nga problemet kryesore të shëndetit publik në mbarë botën dhe ka një ndikim të rëndësishëm në kohëzgjatjen dhe cilësinë e jetesës, dhe mund të shkaktojë shfaqjen e hipertensionit arterial, diabetit melit, apnesë së gjumit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Ononidi është një bimë e përdorur tradicionalisht për efekt diuretik. Kohët e fundit disa studime kanë hetuar përbërjen e fitokompleksit dhe efektivitetin e synuar për dobësim. Si ononine ashtu edhe maackiaine, dy përbërës të rëndësishëm aktivë të nxjerrë nga rrënja, duket se kanë reduktuar akumulimin e lipideve gjatë diferencimit të adipociteve. Për më tepër, rezultatet e një analize zbuluan një rregullim të konsiderueshëm të AMPK-së nga trajtimi me këto dy substanca. AMPK-ja përbëhet nga një familje proteinash që veprojnë si një "sensor" i gjendjes energjetike të qelizës, duke pasur kështu efekte të rëndësishme në metabolizmin e karbohidrateve dhe lipideve.

Studimi ofron prova për ononin që ushtron një efekt anti-adipogjenik duke rregulluar SIRT1 (gjen përgjegjës për humbjen e yndyrës) pavarësisht nga aktivizimi i AMPK-së dhe frenimi i adiponektinës (një hormon kyç në kontrollin e yndyrës dhe indit dhjamor), ndërsa maackiaine indukton një efekt të fortë frenues në lipogjenezë dhe një efekt anti-lipogjenik përmes rregullimit të SREBP1 dhe ACC, gjeneve që rregullojnë sintezën e yndyrës, duke penguar kështu akumulimin e saj.

Ononidi apo përbërësit e tij aktivë?

Rezultatet tregojnë se rrënja e ononidit nuk e pengon adipogjenezën ndërsa përbërësit aktivë reduktojnë ndjeshëm akumulimin e lipideve. Edhe nëse rrënja e ononidit nuk pengon diferencimin adipogjenik, ajo sërish ka një efekt të fuqishëm diuretik, duke ulur kështu vëllimin dhe peshën trupore, veçanërisht në çajin bimor. Problemi thelbësor ka të bëjë me dozat komerciale të cilat nuk janë në përputhje me efektin e dëshiruar, ato duhet të jenë të paktën 15 g rrënjë të ziera në të paktën një litër ujë për disa minuta në ditë. Rrënja mund të përdoret gjithashtu edhe si një burim i metabolitëve dytësore me një efekt të mundshëm antiadipogjen. Mekanizmi i veprimit me shumë drejtime duket i veçantë dhe sipas studiuesve meriton konfirmim të mëtejshëm në kontekstin e modeleve in vivo të obezitetit.

Efekti i akumulimit të lipideve në adipocitet e njeriut u hetua për herë të parë në këtë studim, ku duket se të dy përbërësit prodhojnë një efekt anti-adipogjen që meriton vërtetim të mëtejshëm in vivo.

 

Fabio Milardo

Burimi:
Biomed Pharmacother. 2022;149:112908.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC