Farmaci

jan102015

Komunikatë e rëndësishme për mykofenolat mofetil

Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) tërheq vëmendjen e profesionistëve të shëndetësisë mbi një informacion të rëndësishëm sigurie lidhur me përdorimin e mykofenolat-it mofetil, i konvertuar tërësisht në formën aktive farmakologjike: acidin mykofenolik (MPA) që zotëron një efekt të fuqishëm citostatik në të dyja limfocitet B dhe T. Një përmbledhje e rasteve të raportuara dhe studimeve të zhvilluara treguan se mykofenolat-i mofetil në kombinim me imunosupresorë të tjerë mund të shkaktojë hipogamaglobulinemi dhe bronkoektazi. Nga momenti që MPA është forma farmakologjike aktive e mykofenolat-it mofetil, këto risqe lidhen me të gjitha produktet që përmbajnë MPA si princip aktiv.

Lidhur me risqet e hipogamaglobulinemisë:
● janë raportuar raste me hipogamaglobulinemi të asociuara me infeksione të rikthyera te pacientët që kanë marrë mykopfenolat mofetil në kombinim me imunosupresorë të tjerë;
● duhet të maten imunoglobulinat e serumit të pacientëve që zhvillojnë infeksione të përsëritura;
● në disa raste të hipogamaglobulinemisë së zgjatur, kalimi nga mykofenolat-i mofetil në një tjetër imunosupresor çoi në kthimin e niveleve normale të antitrupave IgG.

Lidhur me risqet e bronkoekstazisë:
● janë publikuar rastet e bronkoektazisë te pacientët që marrin mykofenolat mofetil në kombinim me imunosupresorë të tjerë;
● rekomandohet të studiohen menjëherë pacientët të cilët zhvillojnë simptoma pulmonare të vazhdueshme të tilla si kollë dhe teshtima;
● në disa nga rastet e konfirmuara të bronkoektazisë, kalimi nga mykofenolat mofetil në një tjetër imunosupresor rezultoi në përmirësimin e simptomave.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC