Shëndetësi

nën152022

Pacienti onkologjik. Efektet anësore të kimioterapisë mund të përmirësohen me ndihmën e farmacistit

Nauzeja dhe të vjellat e shkaktuara nga kimioterapia (CINV) janë efekte anësore serioze që ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës së pacientit (QOL). Arsyet për CINV-të dhe hospitalizimin pas kimioterapisë përfshijnë mosrespektimin e udhëzimeve dhe mospërshkrimin e barnave të duhura antiemetike ambulatore. Në Spitalin e Përgjithshëm Tampa në Florida, u krijua një model shërbimi i udhëhequr nga farmacisti për të kontaktuar pacientët që marrin kimioterapi me qëllim reduktimin e hospitalizimeve dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës së pacientëve. Studimi retrospektiv me një qendër të vetme përfshiu gjithsej 111 pacientë, të cilët u ndanë në 2 grupe: grupi i ndërhyrjes, në të cilin bënin pjesë pacientët e ndjekur nëpërmjet telefonit nga një farmacist brenda 48 orëve nga fillimi i kimioterapisë me hematogjene të moderuar ose të lartë, dhe një grup kontrolli historik në të cilin pacientët nuk u monitoruan. 

Farmacistët mund të vlerësojnë incidencën e CINV-ve, aderimin dhe cilësinë e jetës së pacientëve

Gjatë telefonatave, pacientët u morën në pyetje nga farmacisti për incidencën e nauzesë dhe të vjellave të shkaktuara nga kimioterapia, për respektimin e regjimit të barnave antiemetike, për efikasitetin e regjimit medikamentoz dhe për cilësinë e jetesës, nëpërmjet një pyetësori të përshtatur, i cili vlerësonte nëse CINV-ja ndikonte në oreksin, gjumin, aktivitetet fizike, jetën sociale dhe kënaqësitë e pacientit. Më pas, farmacisti së bashku me onkologun dhanë rekomandimet e duhura terapeutike.

Ekipi multidisiplinar zvogëlon ndikimin e nauzesë dhe të vjellave të shkaktuara nga kimioterapia

Rezultatet tregojnë se përqindja e vizitave në urgjencë, pranimeve në spital dhe takimeve në qendrën e infuzionit brenda 30 viteve nga marrja e kimioterapisë hematogjene, pa raste dehidrimi, ishte 1.5% në grupin e ndërhyrjes dhe 7% në grupin e kontrollit. Në mënyrë domethënëse më shumë barna antiemetike ambulatore u përshkruan në grupin e ndërhyrjes, 27,9% krahasuar me 1,5% të marrë nga grupi i kontrollit. E gjithë kjo çon në një ulje të ndikimit të CINV-së dhe përmirësim të cilësisë së jetës së pacientit.
"Rezultatet e këtij studimi tregojnë qartë një ndikim pozitiv të thirrjeve përcjellëse të udhëhequra nga farmacistët dhe demonstrojnë vlerën e rolit aktiv të farmacistit në ekipin multidisiplinar për pacientët që janë duke nisur kimioterapi mesatarisht ose shumë hematogjene", përfundojnë autorët.

 

Paolo Levantino
Farmacist klinik dhe gazetar shkencor

Burimi:
J Hematol Oncol Pharm. 2022; 12 (5): 248-254.

 


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC