Shëndetësi

mar82021

Onkologjia pediatrike dhe farmakologjia: një binom që synon kura të personalizuara

Sipas Shoqatës Italiane të Farmakologjisë (SIF), përpjekjet e kërkimeve farmakologjike po ecin në drejtim të terapive të personalizuara, domethënë, të hartuara nga mjeku për fëmijën. Në këtë fushë, e ardhmja e barnave kundër tumoreve të fëmijërisë janë terapitë Car-T. Qelizat Car-T janë limfocite T të marra nga pacienti dhe të manipuluara në laborator, për të njohur një proteinë të shprehur në sipërfaqen e qelizave leucemike. Këtu hyn në lojë farmakologu klinik, një figurë e dobishme edhe për vlerësimin e përdorimit të barnave, duke marrë parasysh ndryshimet në moshën dhe gjininë e pacientëve, kushte që ndikojnë në përgjigjen ndaj terapive farmakologjike.

Kjo shpjegon pse nevoja për terapi të personalizuara ndihet gjithnjë e më shumë: përgjigjja ndaj një medikamenti varet nga gjenetika dhe metabolizmi, të cilat janë të ndryshme sipas gjinisë, moshës dhe etnisë. Fëmijët nuk bëjnë përjashtim nga ky rregull, ndjeshmëria e veçantë e të cilëve ndaj agjentëve kimikë i vë ata në rrezik më të madh sesa të rriturit për t'u sëmurur nëse përbërja është kancerogjene. Dhe kura me qelizat Car-T është pikërisht një qasje e personalizuar, e zhvilluar individualisht për secilin pacient.
Farmakologjia luan një rol të rëndësishëm edhe në përgatitjen e limfociteve Car-T, një procedurë komplekse që fillon me marrjen e qelizave T direkt nga vetë pacienti. Këto, të sjella në laborator, modifikohen gjenetikisht, për të mësuar të njohin qelizat kancerogjene dhe më pas infuzohen sërish tek i njëjti pacient. Në këtë pikë, limfocitet e modifikuara janë në gjendje të njohin tumorin dhe ta sulmojnë atë me sukses. Terapia e qelizave Car-T, e zhvilluar fillimisht për të trajtuar kanceret hematologjike, tani po vlerësohet edhe në të tjera neoplazi malinje, të tilla si kanceri i gjirit, vezoreve, pankreasit dhe mushkërive.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC