Farmaci

dhj72022

Melanoma. Pembrolizumabi përmirëson cilësinë e jetës në krahasim me trajtimin standard

Sipas një studimi të botuar në JAMA Oncology, pacientët me melanomë në fazën III-IV në rrezik të lartë që morën pembrolizumab pas ndërhyrjes kirurgjikale raportuan përmirësim të cilësisë së jetës në krahasim me pacientët që morën trajtim me ipilimumab ose interferon në dozë të lartë.

Autorët e studimit kishin raportuar edhe më parë për pacientët e grupit të pembrolizumabit kishin kaluar një kohë më e gjatë përpara se sëmundja e tyre të rikthehej, krahasuar me pacientët e menaxhuar me dy trajtimet e tjera.

Rezultatet e reja të cilësisë së jetës vijnë nga një analizë e planifikuar e rezultateve të raportuara nga pacientët (PROs) të mbledhura gjatë studimit. "Kur pacientët dhe mjekët e tyre përpiqen të vlerësojnë kompromiset midis efikasitetit të trajtimit dhe cilësisë së jetës, shqyrtimi rigoroz i përvojës së pacientëve me trajtimin e tyre është kritik", tha autori kryesor i studimit Joseph Unger nga Qendra e Kancerit Fred Hutchinson në Seattle, SHBA.

Pacientët plotësuan pyetësorët standardë për cilësinë e jetës së tyre në pesë pika kohore gjatë trajtimit dhe pas 24 dhe 48 javëve pas ndërprerjes së terapisë. Endpointi primar për analizën e cilësisë së jetës ishte Functional Assessment of Cancer Therapy-Biologic Response Modifiers-Trial Outcome Index (FACT-BRM-TOI).

Brenda 13 javëve nga fillimi i trajtimit, rezultatet mesatare midis grupeve ndryshuan dukshëm, kështu që rezultati mesatar FACT-BRM-TOI në grupin e pembrolizumabit ishte 90.3, ndërsa në atë të kontrollit ishte 80.6, me një ndryshim statistikisht dhe klinikisht të rëndësishëm në favor të pembrolizumabit. 
Bashkautori Sapna Patel nga Qendra e Kancerit Anderson në Universitetin e Teksasit, i krahasoi këto gjetje të cilësisë së jetës me ato të një studimi të fundit të pembrolizumabit adiuvant te pacientët me melanomë të fazës III, KEYNOTE 054.

"Ekipi KEYNOTE 054 prezantoi rezultatet afatgjata të cilësisë së jetës në lidhje me shëndetin nga studimi i tyre për pembrolizumabin adiuvant kundrejt placebos dhe për ta, nuk kishte dallime në rezultatet e cilësisë së jetës në të gjitha pikat kohore. Kjo është në kontrast me studimin tonë. Dallimi kryesor është se ne krahasuam pembrolizumabin me një kontroll aktiv që kishte ndikime të konsiderueshme negative në cilësinë e jetës, jo me një placebo", përfundon Pateli.

 

JAMA Oncology 2022. Doi: 10.1001/jamaoncol.2022.5486
http://doi.org/10.1001/jamaoncol.2022.5486


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC