Farmaci

sht62022

Përdorimi i dapagliflozinës dhe rreziku i vdekjes nga insuficienca kardiake

Sipas rezultateve të fazës III të studimit DELIVER, të botuar në New England Journal of Medicine, dapagliflozina zvogëlon rrezikun e kombinuar të përkeqësimit të insuficiencës kardiake ose vdekjes kardiovaskulare në mesin e pacientëve me insuficience kardiake dhe fraksionit të reduktuar të nxjerrjes ose lehtësisht te ruajtur.

"Inhibitorët e bashkëtransportuesit të natrium-glukozës (SGLT2) reduktojnë rrezikun e shtrimit në spital për insuficiencë kardiake dhe vdekje kardiovaskulare në mesin e pacientëve me insuficiencë kardiake kronike dhe një fraksion nxjerrje të ventrikulit të majtë prej pothuajse 40%. Megjithatë, nuk është e qartë nëse inhibitorët SGLT2 janë efektivë te pacientët me një fraksion më të lartë të nxjerrjes së ventrikulit të majtë", shpjegon autori kryesor i studimit Scott Solomon, nga Shkolla Mjekësore e Harvardit, Boston.

Studiuesit përzgjodhën në mënyrë rastësore 6,263 pacientë me insuficiencë kardiake dhe një fraksion nxjerrjeje të ventrikulit të majtë më të madh se 40% për të marrë dapagliflozin në një dozë prej 10 mg një herë në ditë ose placebo, përveç terapisë së zakonshme.

Rezultati primar ishte një kombinim i përkeqësimit të insuficiencës kardiake, i përcaktuar si një shtrim i paplanifikuar në spital për insuficiencë kardiake ose një vizitë urgjente për të njëjtin shkak, ose vdekje nga shkaqe kardiovaskulare.

Pas një mesatare prej 2.3 vjetësh, rezultati primar u gjet në 512 nga 3131 pacientë (16.4%) në grupin e dapagliflozinës dhe 610 nga 3.132 pacientë (19.5%) në grupin e placebos. Konkretisht, përkeqësimi i insuficiencës kardiake ndodhi në 368 pacientë (11.8%) në grupin e dapagliflozinës dhe në 455 pacientë (14.5%) në grupin e placebos, ndërsa vdekja kardiovaskulare në 231 (7.4%) dhe 261 pacientë (8.3%).

Ngjarjet totale dhe barra e simptomave ishin më të ulëta në grupin e dapagliflozinës sesa në grupin e placebos.

Ekspertët theksojnë se rezultatet ishin të ngjashme midis pacientëve me një fraksion nxjerrje të ventrikulit të majtë prej 60% ose më shumë dhe atyre me një fraksion nxjerrjeje të ventrikulit të majtë më pak se 60%, si dhe në nëngrupet e paracaktuara, duke përfshirë pacientët me ose pa diabet. Incidenca e ngjarjeve të padëshiruara nuk tregoi dallime domethënëse ndërmjet dy grupeve.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC