Farmaci

qer292022

Antikoagulantët oralë të drejtpërdrejtë dhe ndërveprimet farmakologjike. Nevojitet një vlerësim i kujdesshëm

Sipas një studimi të botuar në Pharmaceutics, duke marrë parasysh të dhënat e disponueshme të nxjerra nga studime klinike specifike ose analiza të regjistrave, përdorimi i antikoagulantëve të drejtpërdrejtë oralë (DOAC) shoqërohet me më pak ndërveprime klinike të barnave sesa varfarina dhe përdorimi i tyre është një zgjedhje e pranueshme klinike. "Antikoagulantët oralë të drejtpërdrejtë: dabigatran, rivaroxaban, apixaban dhe edoxaban, po bëhen barnat më të përshkruara për parandalimin e iktusit ishemik te pacientët me fibrilacion atrial jo valvular dhe për trajtimin dhe parandalimin e tromboembolizmit venoz.

Edhe Rivaroxabani është miratuar kohët e fundit për trajtimin e pacientëve me një sindromë koronare akute", shpjegon Nicola Ferri (Universiteti i Padovës), autori kryesor i studimit. Studiuesit theksojnë se përdorimi i këtyre barnave ka treguar se ka një raport të favorshëm rrezik-përfitim, duke ulur ndjeshëm iktusin, hemorragjinë intrakraniale dhe vdekshmërinë në krahasim me varfarinën, por duke shtuar hemorragjinë gastrointestinale. Ekspertët theksojnë gjithashtu se profili i sigurisë është i rrezikuar te pacientët me multimorbiditet, të cilët kërkojnë administrimin e njëkohshëm të disa barnave, veçanërisht te të moshuarit, të cilët janë gjithashtu më të prirur ndaj ngjarjeve hemorragjike.

Studimi përmbledh ndërveprimet kryesore të barnave të DOAC-s të klasave të ndryshme, të raportuara ose të parashikuara. Autorët kujtojnë se kombinimi i trajtimeve të shumta mund të ndikojë në aktivitetin farmakologjik të DOAC-ve: megjithëse dallime të rëndësishme në vetitë farmakokinetike mund të vërehen midis DOAC-ve, në fakt, të gjitha janë substrakte të P-glikoproteinës (P-gp) dhe për këtë arsye mund të ndërveprojnë me induktorët ose frenuesit e këtij transportuesi të barit. Rivaroxabani dhe në një masë më e vogël apixabani, janë gjithashtu të ndjeshëm ndaj barnave që ndryshojnë aktivitetet e izoenzimës së citokromit P450. Studiuesit kanë diskutuar strategjitë e mundshme, duke përfshirë reduktimin e dozës ose administrimin në kohë të ndryshme trajtimi, për të zvogëluar incidencën e ndërveprimeve të barnave me DOAC. "Megjithatë, ndërveprimet e barnave mund të jenë të rëndësishme në gjendje të caktuara të pacientit, kështu që kërkohet një vlerësim i kujdesshëm përpara se të përshkruhet një DOAC specifik", përfundojnë ekspertët.

 

Pharmaceutics 2022. Doi: 10.3390/pharmaceutics14061120
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14061120


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC