Farmaci

mar42022

Psoriaza me pllaka. Konfirmohet efikasiteti i antitrupit monoklonal specifik

Risankizumabi arriti t'i përmirësonte lezionet psoriatike në masën 100%, 90% dhe 75%

 

Risankizumabi ka efikasitet të lartë në trajtimin e pacientëve me psoriazë mesatare deri në të rëndë, megjithëse është zbuluar se disa faktorë ndikojnë negativisht në përgjigjen ndaj terapisë, siç tregon një studim italian i publikuar në Dermatologic Therapy. Risankizumabi, i miratuar për psoriazën me pllaka mesatare/të rëndë, është një antitrup monoklonal që frenon në mënyrë specifike interleukinën IL-23, duke lidhur nënnjësinë e saj p19. Nivele të larta të efikasitetit dhe sigurisë janë demonstruar në disa studime klinike, ku një përqindje e madhe e pacientëve ka një remision të plotë të simptomave (PASI 90).

 

Efikasitet i lartë dhe ruajtje e përgjigjes deri në një vit

Megjithatë, për shkak të risisë së barit, shumica e studimeve janë të kufizuara në javën e 16-të. Për të vlerësuar efikasitetin deri në 52 javë dhe për të hetuar faktorët që mund të ndikojnë në përgjigje, studiuesit italianë kryen një studim retrospektiv shumëqendror me 166 pacientë me psoriazë mesatare deri në të rëndë, në dy spitale të ndryshme. Efektiviteti u mat nga përqindja e pacientëve që arritën përmirësim të lezioneve psoriatike në masën 100%, 90% ose 75%, sipas Indeksit të Ashpërsisë së Zonës së Psoriazës (PASI). Krahasuar me matjet bazë, rezultati mesatar PASI u ul nga 12.5, që tregon sëmundje të rëndë, në një kurs të lehtë sëmundjeje prej 1.9 në javën e 16-të. Reduktime të mëtejshme u vunë re në javët 28, 40 dhe 52, me një rezultat mesatar PASI prej 1.1, 1.3 dhe 0.5.

 

Faktorët që mund të reduktojnë përgjigjen ndaj terapisë

Dështimi i mëparshëm i barnave biologjike, pirja e duhanit, obeziteti dhe përfshirja e kyçeve rezultuan në një përgjigje më të ulët ndaj risankizumabit. Veçanërisht, dallime të rëndësishme në mesataren PASI u vunë re në çdo kohë midis pacientëve me artrit psoriatik (PSA) dhe atyre pa PSA: 2,7 kundrejt 1,7, 1,9 kundrejt 0,4 dhe 4,1 kundrejt 0,5 në 16, 28, 40 javë, respektivisht. Nga ana tjetër, nuk u vu re asnjë ndryshim në përgjigjen ndaj risankizumabit në rastin e përfshirjes së zonave të vështira për t'u trajtuar.

 

Paolo Levantino
Farmacist klinik dhe gazetar shkencor

 

Burimet:
Dermatologic Therapy. Accepted Author Manuscript e15378.
https://doi.org/10.1111/dth.15378


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC