Farmaci

jan192022

Migrena me aura: reduktim i krizave me antitrupat monoklonalë

Rezultatet e një analize post hoc të studimeve klinike me përzgjedhje rastësore, botuar në Jama Neurology, gjetën një profil të favorshëm sigurie dhe efikasiteti në përdorimin e erenumabit midis të sëmurëve nga migrena me aura. Migrena me aura shfaqet në një të tretën e pacientëve me migrenë, me një prevalencë të vlerësuar prej 20-40%. Aktualisht, nuk ka trajtime të vëna në dispozicion për t'u çliruar apo për të parandaluar simptomat e aurës dhe përgjigjet terapeutike mund të ndryshojnë midis pacientëve me aura dhe atyre me migrenë pa aura.

 

Erenumabi redukton krizat e migrenës

Erenumabi, një antitrup monoklonal i miratuar nga EMA dhe FDA-ja, ka shfaqur efikasitet klinik si në migrenën episodike, ashtu edhe në atë kronike, duke reduktuar ditët mujore me migrenë (MMD) dhe përdorimin e barnave specifike për migrenën akute (AMSM). Për të kuptuar profilet e sigurisë dhe efikasitetit në pacientët me migrenë me aura, u krye një analizë post hoc nga 4 studime klinike të rastësishme, të kryera në Amerikën e Veriut, Evropë, Rusi dhe Turqi. Nga 2682 pacientë të përzgjedhur në mënyrë rastësore gjatë fazave të trajtimit, 52.2% e subjekteve morën 1 ose më shumë doza të erenumabit dhe 38.9% morën placebo. Nga ata që morën erenumab, 1140 pacientë, afërsisht 47%, kishin histori të aurës. Mosha mesatare e pjesëmarrësve ishte 42 vjeç dhe shumica (84%) ishin femra. Rezultatet treguan se pacientët me dhe pa aura që morën erenumab kishin një reduktim 50% ose më shumë në ditët mujore të migrenës. Përgjigjet klinike janë ruajtur me kalimin e kohës, me një interval prej 1-2 vjetësh dhe në disa raste, deri në 5 vjet. Studiuesit zbuluan gjithashtu se profilet e sigurisë ishin të ngjashme midis grupeve të trajtuara, pavarësisht nga historia e aurës dhe ishin "të krahasueshme me placebon për 12 javë, pa u shtuar shfaqja e ngjarjeve anësore".

Dr. Paolo Levantino
Farmacist klinik

Burimi:
JAMA Neurol. Published online December 20, 2021. Doi:10.1001/jamaneurol.2021.4678


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC