Farmaci

dhj152021

Përshkrimi i antipsikotikëve off-label për ankthin mund të ketë implikime negative në mbijetesë

Sipas një studimi të botuar në Journal of Psychiatric Research, një prirje në rritje e përshkrimit të antipsikotikëve off-label me dozë të ulët për të trajtuar sëmundje të tilla si ankthi dhe pagjumësia është lidhur me një rrezik në rritje të vdekjes nga shkaqe kardiometabolike. "Mjekët duhet të këshillohen se trajtimi me doza të ulëta me këto barna për pagjumësinë dhe ankthin ka të ngjarë të mos jetë një zgjedhje e padëmshme dhe, edhe nëse këto barna kanë përfitimin e shtuar për të mos krijuar varësi dhe të të qenit në dukje efektive, ato mund të kenë një ndikim në jetëgjatësinë e pacientit", shpjegon Jonas Berge, nga Universiteti i Lundit, Suedi, i cili drejtoi grupin e punës.

Për të sqaruar çështjen, studiuesit analizuan të dhënat nga tre regjistra të mëdhenj suedezë, të ndërlidhur, duke identifikuar të gjithë individët e moshës 18 vjeç e lart që kishin pasur të paktën një vizitë psikiatrike, për të parë se sa vetëve prej tyre u ishte dhënë olanzapine ose quetiapine me dozë të ulët. Ata llogaritën dy variabla të varur nga koha, dozën kumulative dhe dozën mesatare vjetore të kaluar dhe i përdorën ato për të llogaritur tre vlera të ndryshme ekspozimi. Grupi përfundimtar përbëhej nga 428,525 individë, të ndjekur për një mesatare prej 4.8 vjetësh ose një numër të përgjithshëm prej mbi dy milionë vite/njerëz. Nga grupi, 4.3% kishin marrë të paktën dy receta për olanzapinë ose quetiapinë. Në fund të studimit, 3.1% e grupit kishte vdekur gjatë periudhës së vëzhgimit dhe nga kjo përqindje, 69.5% kishin vdekur nga shkaqe specifike të lidhura me sëmundjen, ndërsa pothuajse një e pesta (19.5%) kishte vdekur nga shkaqe kardiometabolike. Është interesante të vihet re se, krahasuar me mungesën e trajtimit, trajtimi me olanzapinë ose quetiapinë për më pak se gjashtë muaj ishte në fakt i lidhur ndjeshëm me një rrezik të reduktuar të vdekshmërisë kardiovaskulare. Në të kundërt, trajtimi për 6-12 muaj u shoqërua ndjeshëm me një rritje pothuajse të dyfishtë të rrezikut. Rritja e rrezikut vazhdoi përtej 12 muajve, megjithëse diferenca nuk mbeti domethënëse.

Autorët arrijnë në përfundimin se lidhja midis trajtimit me doza të ulëta me olanzapine/quetiapine dhe vdekshmërisë kardiometabolike ishte e pranishme, por e dobët. Rreziku i vdekshmërisë specifike për shkak të sëmundjes gjithashtu u rrit ndjeshëm për çdo vit ekspozimi ndaj trajtimit me dozë të ulët. Në mënyrë të ngjashme, trajtimi u shoqërua me vdekshmëri nga të gjitha shkaqet, megjithëse rreziku i rritur i vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet për çdo vit ekspozimi nuk u konsiderua i rëndësishëm.

 

Journal of Psychiatric Research 2021. Doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.11.023
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.11.023


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC