Farmaci

tet12021

Përdorimi korrekt i inhalatorëve. Roli aktiv i farmacistit në korrigjimin e gabimeve më të shpeshta

Një studim i kryer në farmacitë territoriale tregon se gjysma e pacientëve bëjnë gabime kritike në përdorimin e inhalatorit, veçanërisht në ekspirimin para inhalimit dhe në pozicionin e mbajtur. Studimi transversal perspektiv, i botuar në BJM Open Respiratory Research, u krye në 9 farmaci në Belgjikë dhe përfshiu 70 pacientë të rritur me sëmundje pulmonare obstruktive. Mosha mesatare ishte 64 vjeç, 56% ishin gra, 31 pacientë kishin astmë (44%), 27 kishin bronkopneumopati obstruktive kronike (39%) dhe 12 kishin mbivendosje të astmës dhe bronkopneumopatisë obstruktive kronike (17%). Rezultati i përgjithshëm i teknikës inhalatore ishte i ulët, pasi gjysma e pacientëve bënë gabime kritike dhe pothuajse asnjë nuk tregoi teknikë inhalatore të përsosur.

 

Faktorët që përcaktojnë përdorimin e dobët të inhalatorëve

Dy gabimet më të shpeshta në përdorimin e pajisjeve inhalatore lidhen me mosekspirimin e plotë para thithjes dhe me gabimet e pozicionit të trupit. Ky i fundit është një hap i rëndësishëm që minimizon ndikimin e grimcave të barit në orofaring, duke rezultuar në rritjen e depozitimit të përbërësit aktiv në mushkëri. Një faktor tjetër i lidhur me teknikën e dobët të inhalimit ishte përdorimi i pajisjeve të shumta, sipas një rishikimi të kryer në vitin 2017. Studimi tregon se përqindja e pacientëve që bënë gabime kritike ishte 29% tek ata që përdorën një pajisje të vetme, në krahasim me 75% të subjekteve që kanë përdorur dy pajisje të ndryshme. Në fakt, përdorimi i pajisjeve të shumta i ngatërron pacientët pasi kërkohen teknika të ndryshme inhalimi, të cilat shpesh nuk njihen në mënyrën e duhur. Një diagnozë e mbivendosjes midis astmës dhe sëmundjes pulmonare obstruktive kronike shoqërohet ndjeshëm me një teknikë të papërshtatshme të inhalimit, për shkak të sëmundjeve bashkëshoqëruese dhe një cilësie më të ulët të jetës, që shkakton më shumë gabime.

 

Mosrespektimi i terapisë

Së fundi, studimi tregon se 49% e subjekteve nuk e kishin respektuar trajtimin, sipas pikëve të pyetësorit TAI me 10 pyetje. Nga këta, 56% (n = 15) harruan ta merrnin barin (= mosrespektim sporadik i trajtimit), 11% (n = 3) refuzuan ta merrnin atë (= mosrespektim i qëllimshëm i trajtimit) dhe 33% (n = 9) shfaqi të dyja këto modele. Nga analiza me 12 pyetje, del se 57% e pacientëve kishin pak njohuri për regjimin dhe/ose teknikën inhalatore (= sjellje e pavetëdijshme).

 

Roli i farmacistit

Farmacistët mund të lehtësojnë identifikimin e pacientëve më të rrezikuar, me kontroll të dobët të sëmundjeve të tyre respiratore dhe të ofrojnë edukim shëndetësor për pacientët, duke shpjeguar teknikën e saktë të inhalimit, në mënyrë që të sigurohet shpërndarja optimale e barit në mushkëri, të përmirësojnë aderimin dhe të shmangin efektet anësore lokale, të tilla si kandidoza orofaringeale dhe disfonia.

 

Paolo Levantino, farmacist


Burime:

· BMJ Open Respir Res. 2021 Aug;8(1):e000823
· NPJ Prim Care Respir Med 2017;27:22.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC