Farmaci

maj242021

Aloe te suplementet ushqimore... Loja mbaron këtu. Po tani?

Kanë kaluar dy vjet qëkur EFSA (Autoriteti Evropian i Sigurisë së Ushqimit) dha një mendim negativ në lidhje me derivatet e hidroksantranceneve që gjenden zakonisht tek aloe dhe që përdoren në ushqime dhe në suplemente ushqimore për efektet e tyre laksative.

Problemet në lidhje me derivatet e hidroksantraceneve kanë lidhje me gjenotoksicitetin e tyre (d.m.th., dëmtojnë ADN-në) dhe se ekstraktet e aloes janë ndoshta kancerogjene. Së fundi, EFSA nuk ishte në gjendje të përcaktonte një sasi të sigurt të konsumit ditor që nuk do të shkaktonte shqetësime shëndetësore dhe, më 8 prill 2021, hyri në fuqi një rregullore e re nga Komisioni Evropian që kufizonte shitjen e ushqimit dhe suplementeve ushqimore që përmbajnë këto substanca.

 

Ç'do të thotë kjo, për anëtarët e Bashkimit Evropian?

Le të kornizojmë situatën aktuale. Rregullorja 2021/468 e Komisionit Evropian është drejtpërdrejt e zbatueshme për secilin prej shteteve anëtare, pa periudha kalimtare: të gjitha produktet që nuk përputhen, duhet të tërhiqen nga tregu.
Përdorimi i aloes është i lejuar vetëm nëse derivatet e hidroksantraceneve janë hequr gjatë procesit të prodhimit dhe mbeten vetëm gjurmë në formën e papastërtive (<1 ppm). Por, cila është metoda analitike e përdorur për të identifikuar këto gjurmë? Aktualisht, nuk ka asnjë procedurë zyrtare. Meqenëse Komisioni nuk ka dhënë ndonjë detaj të mëtejshëm, shteteve të ndryshme anëtare u është dashur të bëjnë interpretimin e tyre konfliktual.
Për shembull, Belgjika imponon tërheqjen e produkteve që nuk përputhen, por parashikon që nuk do të jetë në gjendje të kontrollojë produktet që janë tashmë në treg. Holanda, nga ana tjetër, deklaroi se, në mungesë të metodave të vlefshme, nuk do të jetë në gjendje ta zbatojë rregullin në praktikë. Franca pranon mospërputhjet në rregullore, por u bën thirrje operatorëve në sektor që të tërheqin produkte që nuk përputhen. Ndryshe nga këto, Italia njeh ekzistencën e metodave të vlefshme analitike për të përcaktuar sasinë e pragut.

Përtej të gjitha keqkuptimeve burokratike, ka të ngjarë, në vitet e ardhshme, të shohim tkurrjen e këtij tregu. Komisioni Evropian ka vënë nën vëzhgim edhe: Rheum rhabarbarum, Rhamnus frangula, Sennae folium, Rhamnus purshiana. Kjo do të thotë se mund të ndalohen edhe shumë ekstrakte të tjera që përmbajnë gjurmë të derivateve të hidroksantraceneve.

 

Ç'pritet më tej?

Po bëhet gjithnjë e më e qartë se qëndrimi ndaj suplementeve dietike do të orientohet gjithnjë e më shumë drejt një qasjeje të mirëqenies holistike: ato janë futur tashmë në praktikat e përditshme të mirëqenies (zakone të ngrënies, ushtrime, mënyrë jetese e shëndetshme) dhe do të shkëputen gjithnjë e më shumë nga qasja tipike që ka industria farmaceutike për zgjidhjen e problemeve. Në të ardhmen e afërt, kompanitë dhe markat do të duhet të përshtatin portofolin e tyre të produkteve, në veçanti atë të zonës gastrointestinale.

 

Burimi: sochim.com


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC