Farmaci

dhj172020

Hiperkolesterolemia dhe depresioni. Miratimi i ri në Evropë

Komisioni Evropian ka aprovuar inclisiranin, i pari dhe i vetmi siRNA (RNA me ndërhyrje të shkurtër-small-interfering Rna), për reduktimin e kolesterolit lipoproteinik me densitet të ulët (Ldl-C), qëllim thelbësor për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Opinioni i favorshëm u bazua në demonstrimin (si pjesë e programit të zhvillimit klinik Orion) e rënies së Ldl-C efektive (deri në 52%) dhe të qëndrueshme te pacientët me nivele të larta sierike të Ldl-C (ose që nuk arrijnë synimin e uljes së saj), pavarësisht terapisë me statina në dozën maksimale të toleruar. Bari ka gjithashtu avantazhin që mund të përdoret me dy administrime të vetme në vit, duke çuar në një aderim më të mirë afatgjatë.

 

Efikasiteti i inclisiranit

Inclisirani ka treguar efikasitet të lartë dhe afatgjatë te pacientët me sëmundje kardiovaskulare aterosklerotike (ASCVD: Atherosclerotic cardiovascular disease), me rrezik për ASCVD dhe me hiperkolesterolemi familjare heterozigote (HeFh:  heterozygous familial hypercholesterolemia). "Kjo RNA e vogël ndërhyrëse me dy fije është projektuar për të patur afinitet të lartë për mëlçinë, ku, duke zvogëluar ndjeshëm nivelet e RNA-së mesazhere, ajo frenon prodhimin e proteinës Pcsk9 dhe për këtë arsye, nivelet e saj plazmatike", shpjegon Alberico Catapano, profesor i Farmakologjisë në Universitetin e Milanos dhe drejtor i qendrës së studimeve të aterosklerozës.

 

Mënyra e administrimit

"Për pasojë, nivelet e Ldl-C bien deri në 60%, me rezultate afatgjata. Bëhet fjalë për një risi terapeutike e cila besojmë se do të garantojë edhe aderimin dhe qëndrueshmërinë optimale të terapisë pasi bari i ri, i cili ka një avantazh dozimi krahasuar me barnat e tjera në dispozicion, do të administrohet në mënyrë subkutane, një herë në gjashtë muaj".
Më hollësisht, inclisirani është miratuar për trajtimin e të rriturve me hiperkolesterolemi primare (heterozigote familjare dhe jo familjare) ose dislipidemi të përzier, si një shtesë e dietës, ose në kombinim me një statinë, ose statinë dhe terapi të tjera për uljen e yndyrnave te pacientët që nuk mund të arrijnë qëllimet e LDL-C me dozën maksimale të toleruar të një statine, ose të vetme, ose të kombinuar me terapi të tjera, për uljen e yndyrnave te pacientët që janë intolerantë ndaj statinave, ose për të cilët statinat janë të kundërindikuara. Në këtë drejtim, duhet të theksohet se inclisirani vepron në një mënyrë plotësuese ndaj statinave dhe vepron ndryshe nga terapitë e tjera, duke parandaluar prodhimin e proteinave të synuara në mëlçi, duke shtuar përthithjen hepatike të Ldl-C dhe duke e eliminuar atë nga qarkullimi i gjakut. Inclisirani jepet si injeksion subkutan në një dozë fillestare, përsëri një herë në 3 muaj dhe më pas një herë në 6 muaj; tre studime klinike treguan se pacientët që merrnin inclisiran, kanë ruajtur një reduktim të Ldl-C gjatë çdo intervali dozimi 6-mujor. Në studimet e fazës III, inclisirani është toleruar mirë. Ndër ngjarjet anësore më të zakonshme të raportuara, më të shpeshtat ishin reagimet në vendin e injektimit, që ishin përgjithësisht të lehta dhe aspak të rënda ose të vazhdueshme.

 

Mendim pozitiv nga CHMP-ja

Ndërkohë, Komiteti i Produkteve Mjekësore për Përdorim Njerëzor (CHMP) në Agjencinë Evropiane të Barnave (EMA), ka dhënë mendim të favorshëm për zgjatjen e indikacionit të spray-t nazal esketamine, në kombinim me terapinë oral antidepresive, te të rriturit me një episod të depresionit madhor, mesatar deri të rëndë (MD), si një trajtim akut afatshkurtër, për pakësimin e shpejtë të simptomave depresive, të cilat sipas gjykimit klinik, përbëjnë një urgjencë psikiatrike. Gjykimi pozitiv u bazua në rezultatet e dy studimeve klinike Aspire Faza 3 - të kryera në pacientë të rritur me episod të moderuar deri të rëndë të MDD-së dhe ide aktive për vetëvrasje, të shoqëruar me qëllim vetëvrasjeje, të modeluara për të synuar efikasitetin dhe sigurinë e esketaminës nazale në kombinim me terapinë standarde (SOC) kundrejt një spray nazal placebo në kombinim me të njëjtën SOC. Në studimet Aspire I & II, reduktimi i shpejtë i simptomave depresive u pa që katër orë pas administrimit të një doze fillestare të esketaminës nazale.

 

Rezultatet përfundimtare

Në të dyja studimet (dyfish të verbra, me përzgjedhje rastësore, të kontrolluara nga placebo, shumëqendrore, të kryera në të gjithë Evropën), te pacientët e trajtuar me esketaminën nazale në kombinim me SOC u vu re një reduktim i dukshëm, statistikisht dhe klinikisht domethënës i simptomave depresive (reduktim i rezultatit në shkallën e vlerësimit të depresionit Montgomery-Åsberg [Madrs]), krahasuar me pacientët e trajtuar me esketaminë nazale placebo në kombinim me SOC (p = 0.006). Si antagonist i N-metil-D-aspartatit (NMDA), receptori i acidit glutamik, esketamina nazale, ofron mekanizmin e parë të ri të veprimit, të futur në terapinë antidepresive për 30 vjet.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC