Farmaci

maj152020

Karcinoma ovarike. FDA-ja aprovon përdorimin e niraparibit si trajtim i linjës së parë

FDA-ja ka aprovuar përdorimin e niraparibit si trajtim i linjës së parë te pacientet me karcinomë ovarike. Kjo u bë e ditur në një shënim të GSK-së që nënvizonte se bëhet fjalë për monoterapinë e vetme orale në dispozicion si trajtim mbajtës i linjës së parë për gratë, pavarësisht nga statusi i mutacionit BRCA. Për momentin, Italia së bashku me Shtetet e Bashkuara, janë të vetmet vende në botë që ofrojnë terapi të linjës së parë, falë projektit të përdorimit të dhembshur.

Indikacioni i ri mbështetet nga të dhënat e studimit të Fazës III "Prima" (Engot-OV26/Gog-3012), në të cilin janë regjistruar pacientet me diagnozë të re të karcinomës ovarike të përparuar, pas një përgjigjeje të plotë ose të pjesshme ndaj kimioterapisë me bazë platini, pavarësisht nga gjendja e bioshënjuesve. Studimi përfshiu gratë që kishin një rrezik më të lartë për përparim të sëmundjes, një popullatë me nevoja të paplota dhe mundësi të kufizuara trajtimi.
Studimi Prima tregoi përmirësim të ndjeshëm në mbijetesën parësore pa përparim, që ishte rezultat kryesor i studimit, për pacientet e trajtuara me medikamentin, pavarësisht nga gjendja e bioshënjuesve.

Deri më tani, nënvizon shënimi i GSK-së, vetëm 20% e grave me karcinomë ovarike, ato me mutacion BRCA (BRCAm), mund të mjekoheshin me një frenues PARP si monoterapi e linjës së parë.


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC