Farmaci

maj62020

Evropa miraton antibiotikun cefiderocol. Ka spektër të gjerë ndaj aerobeve gramnegative

Komisioni Evropian ka dhënë autorizimin e marketingut për cefiderocol (Fetcroja), një antibiotik i ri për trajtimin e infeksioneve me shkak bakteret aerobe gramnegative, te pacientët e rritur me mundësi të kufizuara trajtimi. Kjo u bë e ditur nga një shënim i kompanisë japoneze Shionogi, me qendër në Evropë.

Miratimi bazohet në të dhëna preklinike dhe në të dhëna farmakokinetike dhe farmakodinamike (përfshirë të dhëna in vitro) dhe është mbështetur nga të dhëna klinike që kanë të bëjnë me tre studime themelore. Të dhënat nga studimet e mbikëqyrjes shumëkombëshe kanë demonstruar aktivitet të fuqishëm in vitro të cefiderocolit kundër një spektri të gjerë të patogjeneve gramnegative aerobe, duke përfshirë të tre patogjenet e deklaruara nga OBSH-ja me përparësi kritike: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa dhe Enterobacterales, si dhe Stenotrophomonas maltophilia, rezistente ndaj karbapenemeve. Cefiderocoli ka treguar gjithashtu se ka aktivitet in vitro kundër disa baktereve që përmbajnë enzima që shkaktojnë rezistencë dhe janë të vështira për t'u zhdukur, siç janë EsbLs, Ampc, serina dhe carbapenemase metal.

Mekanizmi i ri i hyrjes në qelizë të cefiderocolit, shpjegon ndërmarrja, është i ngjashëm me atë të kalit të Trojës: ai përfiton nga transportuesit e përthithjes së hekurit, për të hyrë në qelizën bakteriale, duke patur mundësi të kapërcejë tre mekanizmat kryesorë të rezistencës ndaj karbapenemeve në bakteret gramnegative. Përveçse depërton në qeliza, bari lidhet me hekurin dhe transportohet në mënyrë aktive në qelizat bakteriale përmes kanaleve të hekurit, të pranishme në membranën e jashtme të baktereve. Këta mekanizma bëjnë që cefiderocoli të arrijë përqendrime të larta në hapësirën periplazmike, ku mund të lidhet me proteinat lidhëse të penicilinës dhe të frenojë sintezën e murit qelizor në qelizat bakteriale.

Të dhënat nga tre studime klinike, APEKS-cUTI dhe APEKS-NP dhe CREDIBLE-CR, ofruan mbështetje për autorizimin e marketingut të cefiderocolit. Studimet kanë treguar efikasitetin e medikamentit te pacientët me këto infeksione: infeksione të komplikuara të traktit urinar (Cuti); pneumoni nozokomiale (Hap), pneumoni mekanike e shoqëruar me ventilim (Vap), sepsis (përfshirë infeksione të ndërlikuara intra-abdominale, Ciai), infeksione të lëkurës dhe indeve të buta (SSI) dhe te pacientët me bakteremi (disa prej tyre, pa shpërthim primar të identifikuar të infeksionit). Një nga studimet përfshiu pacientë me infeksione të shkaktuara nga patogjene gramnegative multi rezistente, përfshirë bakteret rezistente ndaj karbapenemeve, të përfshira në listën e përparësive të OBSH-së.

"Aftësia e cefiderocolit për të depërtuar në qelizat bakteriale, duke mënjanuar mekanizmat e zakonshëm të rezistencës së patogjeneve gramnegative, shpjegon Matteo Bassetti, president i Shoqatës Italiane të Terapisë Antimikrobike, e bën këtë medikament unik në llojin e tij, falë spektrit të gjerë e veprimit kundër baktereve gramnegative aerobe, klinikisht të rëndësishme, përfshirë tre patogjenet me përparësi CR sipas OBSH-së. Ky lajm duket edhe më i rëndësishëm në dritën e situatës kritike italiane dhe jo vetëm, lidhur me pandeminë Covid-19, duke qenë se te këta pacientë mund të ndodhin infeksione dytësore bakteriale që përkeqësojnë më tej situatën klinike të pacientit".


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC