Farmaci

jan102017

EMA komunikatë mbi antiviralët me veprim të drejtpërdrejt për hepatitin C

tags: Antiviral

Komiteti i vlerësimit të Risqeve dhe Farmakovigjilencës (PRAC) i Agjencisë Evropiane të Barnave (EMA) konfirmon se pacientët e trajtuar me antiviralë me veprim të drejtpërdrejtë kundër hepatitit C mund të jenë në risk për riaktivizimin e hepatitit B. Si rezultat i këtij rishikimi, PRAC ka rekomanduar që para se të niset trajtimi, të gjithë pacientët duhet t'i nënshtrohen screening për virusin e hepatitit B; pacientët e infektuar njëkohësisht nga hepatiti B dhe C duhet të monitorohen dhe menaxhohen në përputhje më udhëzuesit e rinj klinikë.

Raste rikthimi të infeksionit të hepatitit B që më parë kishte qenë i çaktivizuar (pra ri-aktivizim edhe fatal), janë raportuar në pacientë të infektuar me viruset e hepatitit B dhe C të trajtuar me barna anti-virale me veprim të drejtpërdrejtë.

Besohet se një gjë e tillë është pasojë e reduktimit të shpejtë të virusit të hepatitit C që njihet se ka një veprim shtypës në virusin e hepatitit B, si dhe mungesës së veprimit të antiviralëve me veprim të drejtpërdrejtë kundër virusit të hepatitit B. 

Pavarësisht se frekuenca e riaktivizimit të hepatiti B duket e ulët sot (rreth 30 raste mes mijëra pacientëve të trajtuar) PRAC ka rekomanduar që të përfshihet një paralajmërim në informacionet e përshkrimit të këtyre barnave.

Rishikimi përfshin antiviralët si më poshtë me veprim të drejtpërdrejtë për trajtimin e hepatitit C kronik: Daklinza (daclatasvir), Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir / ledipasvir), Olysio (simeprevir), Sovaldi (sofosbuvir) e Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir). Si dhe që nga fillimi i rishikimit, dy antiviralë të tjerë me veprim të drejtpërdrejtë janë Esclusa (sofosbuvir / velpatasvir) e Zepatier (elbasvir / grazoprevir)./AIFA


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC