Farmaci

kor172014

Përshkrimi i budesonide

Përshkrimi dhe shpërndarja e barnave që përmbajnë  budesonide, në formë suspensioni të nebulizueshëm për aerosol, mund të jetë rasti për të ndodhur gabime sepse në përcaktimin e tanishëm sasia e përbërësi aktiv nuk është shprehur në mënyrë të qartë. Në pritje për të rinovuar të dhënat, Zyra e Farmakovigjilencës e Agjensisë Italiane të Barnave (AIFA) ka publikuar një njoftim drejtuar stafit mjekësor dhe farmacistëve me rekomandimin për të pasur vëmendjen maksimale mbi mënyrën e përshkrimit në lidhje me nevojat e pacientit, sidomos tek fëmijët. Budesonidi është një glukokortikoid sintetik për aplikim lokal (në formë aerosoli) që rrit funksionin pulmonar tek fëmijët astmatikë; gjithashtu ka rol anafilaktik dhe ndikon mirë në simptomologjinë e rinitit alergjik sezonal. Terapia e zgjatur me këtë bar ka shkaktuar gjithashtu uljen e frekuencës dhe rëndesës së sulmeve akute dhe përfshirjen e kortikosteroidëve sistemikë. Përfshirja e AIFA ishte e domosdoshme sepse në treg ekzistojnë barna që përmbajnë budesonide në ampula për aerosol ku përcaktimi mund të krijojë konfuzion: disa prej tyre tregojnë sasinë e principit aktiv shprehur në mg (0.25 mg dhe 0.5 mg) në njësi vëllimi (1 ml), ndërsa të tjerët raportojnë sasi të dyfishtë principi aktiv (0.5 dhe 1.0 mg) por të referuar në vëllim total të paketimit 2 ml. Paketimi, në të dyja rastet, përmban 20 ampula një-përdorimshe nga 2 ml. Për të shmangur keqkuptimet, gjatë përshkrimit dhe shpërndarjes së produkteve që përmbajnë budesonide, doza duhet t'i referohet ekskluzivisht njësisë të vëllimit në pajtim me dozën pediatrike.

Përse është i nevojshëm farmacisti: përdorimi i kortizonikëve të nebulizueshëm për aerosol është shumë i përhapur tek fëmijë. Është tepër e rëndësishme të këshillohen prindërit rreth dozimit dhe mënyrës së përdorimit.

Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC